xiamen footpaths

Xiamen Footpaths

dissing-weitling-xiamen-footpaths-viewpoint-2500px.jpg

fakta

Xiamen Footpaths
Stisystem, løftede stiforbindelser og syv fodgængerbroer
Xiamen, Kina
2017-

Igangværende

Længde, total: 21 km
Bredde: 4 m

Bygherre: The City Government of Xiamen
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: XMEDI - Xiamen Municipal Engineering Design Institute

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Xiamen Footpaths
Footpaths, elevated footpaths and seven footbridges
Xiamen, China
2017-

In progress

Length, total: 21 km
Width: 4 m

Client: The City Government of Xiamen
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: XMEDI - Xiamen Municipal Engineering Design Institute

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Xiamen Footpaths

A 20-kilometre network of scenic footpaths and seven spectacular footbridges are set to become the new trademark of the city of Xiamen, China. The ambitious project, entitled Xiamen Footpaths, will create outstanding experiences in the exchange between bustling urban life and peaceful nature for the pedestrians of Xiamen. 

A modern metropolis, Xiamen has a pulsating city-life and a hectic industrial port, while being situated on a mountainous island with a unique vegetation supported by a mild climate. The City of Xiamen envisioned a large-scale network of footpaths, elevated footpaths and footbridges that would connect the vibrant cityscape with the scenic natural surroundings. 

When designing the project, DISSING+WEITLING architecture’s challenge was to create a coherent yet flexible design language that would be able to adapt to the incredibly different contexts. Xiamen Footpaths lead residents and visitors through the city and out into nature as a recreational artery among the treetops. Seven unique footbridges appear as beacons in the landscape and create a link between parks, forests and viewpoints, where the city and landscape will unfold from a new perspective.

DISSING+WEITLING architecture won the international competition for this large-scale project only a year after the opening of the much-anticipated Xiamen Bicycle Skyway, the world’s longest bicycle bridge. 

Xiamen Footpaths

Et 20 kilometer langt system af naturskønne stier og syv spektakulære fodgængerbroer skal være det nye vartegn for den sydkinesiske by Xiamen. Det ambitiøse projekt, kaldet Xiamen Footpaths, vil skabe enestående oplevelser for Xiamens fodgængere i mødet mellem det hektiske storbyliv og den frodige natur.

Som en moderne metropol rummer Xiamen både en travl industrihavn og pulserende byliv, samtidig med at byen er placeret på en bjergrig ø med en unik og frodig vegetation. Visionen bag projektet har været at skabe et storstilet netværk af stier, løftede stiforbindelser og fodgængerbroer, der kan forbinde og forene den levende by med de uforstyrrede og naturlige omgivelser.   

DISSING+WEITLING architectures opgave har været at skabe et sammenhængende og samtidig fleksibelt formsprog, der kan tilpasses de meget forskellige kontekster. Xiamen Footpaths skal lede beboere og besøgende gennem byen og ud i naturen som en rekreativ færdselsåre oppe blandt trætoppene. Syv unikke fodgængerbroer toner frem i landskabet og skaber forbindelse mellem parker, skove og udkigsposter, hvor byen og landskabet udfolder sig fra et nyt perspektiv.

Den internationale konkurrence for det storstilede projekt blev vundet af DISSING+WEITLING architecture kun et år efter åbningen af Xiamen Bicycle Skyway, der er verdens længste cykelbro.