VITRUV


DISSING+WEITLING har deltaget i udviklingen af værktøjet ”VITRUV”, som er et software udarbejdet til arkitekter og byplanlæggere. ”VITRUV” software er et brugervenligt, intuitivt og enkelt stykke grafisk analyseværktøj, som kan hjælpe den enkelte bruger med en unik risikovurdering af nye bygninger eller områder i byen.

Funktioner:

  • En enkel måde at udarbejde en 3D model fra digitaliserede 2D kort eller 3D AutoCAD dxf filer.
  • Frit valg mellem talrige foruddefinerede by bebyggelser og trafik elementer.
  • Empirisk risikoanalyse (ERA) for ”weak spot identification” ved brug af allerede eksisterende data.
  • Sårbarhedsvurdering med kvantitativ risikoanalyse (QRA).
  • Cost-benefit-analyse for forbedringer.
  • Mulighed for udtræk af resultater/data på regneark.

Borgernes sikkerhed i byen er af afgørende betydning og en voksende bekymring. Halvdelen af verdens befolkning bor allerede i centrerede byområder og denne tendens vil stige til to tredjedele i 2050. Sikre byer er bedre byer med forbedret livskvalitet. Byplanlægningen har brug for værktøjer til at indarbejde systematiske, omfattende, gennemskuelige og proaktive metoder til at identificere reelle eller potentielle sårbare områder, samt til at øge byernes modstandsdygtighed mod trusler som terrorisme, kriminalitet og social ustabilitet. Værktøjet er nødvendigt både for eksisterende byområder og ligeledes til fremtidige planlagte projekter i byområder.

eksternet link

PDF flyer (dansk)

PDF flyer (uk)