Vi bevarer kulturarven

victoriansk drivhus

Bæredygtig bygningsrenovering

DISSING+WEITLING architecture har gennem årene skabt sig et solidt fagligt kendskab til den eksisterende bygningsmasse, og hvordan den kan bevares, genanvendes og transformeres. Vi har tegnet renoveringer og ombygninger som fast tilknyttet arkitektrådgiver for flere af landets stolte kulturinstitutioner og virksomheder, blandt andet Novo Nordisk, Carlsberg, Folketinget, Ny Carlsberg Glyptotek, Danmarks Nationalbank og Københavns Universitet.

Ældre bygninger til nutidigt brug

Vi varetager alle sider af en renoveringsopgave - fra foranalyser og planlægning, til projektering, udbud og tilsyn. Det indebærer også, at vi vejleder om fx genbrug af materialer, eller hvordan en bygning kan opdateres, så den opfylder moderne brugeres behov - uden at miste sit arkitektoniske og historiske særpræg. Mange fredede eller bevaringsværdige bygninger bliver stadig brugt til undervisning, forskning eller andet dagligt arbejde.

Energirenovering

Knap 65 procent af Danmarks bygningsareal er opført før 1980, og er derfor fra en tid, hvor der ikke blev stillet krav til isoleringsevne og energiforbrug. Det betyder, at varmen i dag siver ud fra mange ældre bygninger, selv om de kan forbedres i energimæssig forstand ved isolering af lofter og vægge, udskiftning af vinduer, døre med videre. Bygningsrenovering spiller med andre ord en central rolle i vores fælles ambitioner om at bringe samfundets energiforbrug ned, og DISSING+WEITLING architecture ser det som en vigtig opgave at bidrage til denne udvikling.

Forankring i tid og sted 

Bygninger fra før industrialiseringen er ofte skabt af ‘simple’ og langtidsholdbare ressourcer, med henblik på at kunne stå mange år ind i fremtiden og blive vedligeholdt fremfor udskiftet. DISSING+WEITLING architecture arbejder med kærlighed og faglig iver for at tage vare på denne ressource, som den eksisterende bygningsmasse er. Dels kan vi som samfund lære om tidligere tiders byggeteknik, naturlige materialer og deres anvendelse, og dels indeholder kulturarven værdifulde fortællinger om, hvordan vi lever i verden. Når vi som nation således oplever, at der er bygninger, som vi ’ikke nænner at rive ned’, er det også udtryk for, at de gamle bygninger bærer en erfaring, der forankrer os i tid og sted. Det gør dem bevaringsværdige – og bæredygtige – også selvom de i et økonomisk perspektiv ofte er dyrere at istandsætte fremfor at rive ned.