vestvolden footbridges

Vestvolden Footbridges

vestvolden-stibro---IMG_0046-V-handrail---white-steel.jpg

facts

Vestvolden footbridges
Pedestrian beam bridges
Greater Copenhagen Area, Denmark
2007-2011

Conceptual design: 2007-2009
Detail Design: 2011

Total length of Vestvolden: 13 km

Client: The City of Brøndby
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Vestvolden stibroer
Bjælkebro for fodgængere og cyklister
Storkøbenhavn, Danmark
2007-2011

Koncept Design: 2007-2009
Detalje Design: 2011

Total længde af Vestvolden: 13 km

Bygherre: Brøndby Kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Vestvolden Footbridges

Vestvolden (the West Wall) was part of the Copenhagen land fortification system of the 19th century. It was built between 1888 and 1892 and it is approximately 13 kilometres long, surrounding the western part of the city and streching from Køge, in the south and Utterslev Mose, in the north.

It goes through several municipalities: Copenhagen, Brøndby, Rødovre and Hvidovre. It has been the danish largest construction until the erection of the Great Belt bridge in 1998 andit is today one of the longest and best preserved example in the world of military construction from the end of the 19th century.

The intention of Naturstyrelsen (Nature Agency) who's responsible for the preservation of the Wall is to revitalize it and use it as a natural path through and around the Copenhagen region. Over the years the wall has been bisected in smaller pieces by roads, highways and railways. Naturstyrelsen, together with RealDania and the municipalities crossed by the Wall wants to create a continuous pedestrian and bike path which will run along the construction and over the roads and railways.

DISSING+WEITLING architecture has been asked to come up with a unique design for the bridges which will be used throughout the entire wall stretch and will make the crossing of Vestvolden very recognizable. The backbone of the bridge is a steel tube with triangular ribs. The parapet consists of V-shaped vertical elements which hold a streched metal mesh and a wooden handrail on top.

 

Vestvolden Stibroer

Vestvolden blev bygget mellem 1888 og 1892 og var en del af Københavns befæstning. Vestvolden, der er cirka 13 kilometer lang, omringer den vestlige del af København og strækker sig fra Køge i syd til Utterlevs Mose i nord.

Vestvolden løber gennem flere kommuner: København, Brøndby, Rødovre og Hvidovre. Det har været det største byggeri i Danmark indtil opførelsen af Storebæltsbroen i 1998, og det er i dag et af verdens længste og bedst bevarede eksempler på et militær anlæg fra det 19. århundrede.

Naturstyrelsen, som er ansvarlig for bevarelsen af Vestvolden, har til hensigt at revitalisere området og benytte det som en naturlig vej gennem hovedstadsområdet. Naturstyrelsen ønskede sammen med RealDania og kommunerne at skabe en kontinuerlig fodgænger- og cykelsti, der løb langs med konstruktionen og over de veje, motorveje samt jernbaner, der skærer sig gennem Vestvolden.

DISSING+WEITLING architecture blev bedt om at komme med et unikt design for de broer, der skulle integreres i Vestvoldens lange strækning, som ville være med til at gøre krydsningen af Vestvolden genkendelig. Stibroens rygrad består af et stålrør med trekantede ribber. Værnet består af V-formede lodrette profiler med et opstrammet metalnet mellem sig og en træhåndliste fastgjort på toppen.