the university bridge, malmö

The University Bridge, Malmö

_malmoe-university-bridge-(5).jpg

fakta

Universitetsbron
Vej-, fodgænger og cykelbro
Malmø, Sverige
2001 - 2004

Konkurrence: 2001, 1. præmie
Udført 2004

Længde: 77 m Bredde: 18,3 m

Bygherre: Malmö Stad
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør:
Flint & Neill Partnership (UK)
Tyréns (SE)

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

facts

The University Bridge
Road, pedestrian and bicycle bridge
Malmö, Sweden
2001 - 2004

Competition: 2001, 1st prize
Completed 2004

Length: 77 m 
Width: 18.3 m

Client: City of Malmoe
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer:
Flint & Neill Partnership (UK)
Tyréns (SE)

Photos: DISSING+WEITLING architecture

Universitetsbron, Malmø

Universitetsbroen er en del af udviklingen af Malmøs indre havn. Blandt konkurrencekriterierne var hensyn et til et af Malmøs vartegn, det historiske fyrtårn, der markerer indsejlingen til havnebassinet nedenfor Centralstationen.

For at minimere brodækkets tykkelse og derved bevare den åbne havnekarakter, er broens oplukkelige felt udført som en skråstags drejekonstruktion. Den 52 meter lange skråstagsbro hviler på en drejepille i beton, hvis halvkugleformede hoved giver den karakter af at flyde på vandet. De to pyloners toppe er lanterner udført i glasblæst akryl. Autoværnets sidelys er designet i samarbejde med Martin Architectural.

DISSING+WEITLING architecture modtog i 2005 Årets Stadsbyggnadspris for bymiljøforandringer tildelt af Malmø kommune for Universitetsbroen.

 

The University Bridge, Malmö

The University Bridge in Malmoe, designed by DISSING+WEITLING architecture, is part of the development of the inner harbour. The competition brief included considerations for one of Malmoe's landmarks, the historical lighthouse that marks the entrance to the harbour adjacent to Malmoe's Central Rail Station.

In order to minimize the thickness of the bridge deck and maintain the open character of the harbour, the swing span was designed as a cable-stayed structure. The 52-metre long cable-stayed bridge rests on a hemispherical concrete pivot pier, which gives the impression of floating on the water. The two pylons are topped by lanterns in translucent acrylic. The integrated sidelights on the railing and crash barrier were designed in collaboration with Martin Architectural Lighting.