universitetsbroen i malmø

Universitetsbroen i Malmø

_malmoe-university-bridge-(5).jpg

fakta

Vej-, fodgænger og cykelbro
Malmø, Sverige

Konkurrence 2001, 1. præmie
Udført: 2004

Længde: 77m
Bredde: 18,3m

Bygherre: Malmö Stad
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Flint & Neill Partnership (UK) og Tyréns (SE)

Fotograf: DISSING+WEITLING architecture

facts

Road, pedestrian and bicycle bridge
Malmö, Sweden

Competition 2001, 1. prize
Completed: 2004

Length: 77m 
Width: 18,3m

Client: City of Malmoe
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Flint & Neill Partnership (UK) and Tyréns (SE)

Photographer: DISSING+WEITLING architecture

Universitetsbroen i Malmø

Universitetsbroen er en del af udviklingen af Malmøs indre havn. Blandt konkurrencekriterierne var hensyn et til et af Malmøs vartegn, det historiske fyrtårn, der markerer indsejlingen til havnebassinet nedenfor Centralstationen.

For at minimere brodækkets tykkelse og derved bevare den åbne havnekarakter, er broens oplukkelige felt udført som en skråstags drejekonstruktion. Den 52 m lange skråstagsbro hviler på en drejepille i beton, hvis halvkugleformede hoved giver den karakter af at flyde på vandet. De to pyloners toppe er lanterner udført i glasblæst akryl. Autoværnets sidelys er designet i samarbejde med Martin Architectural.

DISSING+WEITLING architecture modtog i 2005 Årets Stadsbyggnadspris for bymiljøforandringer tildelt af Malmø kommune for Universitetsbroen.

 

University Bridge in Malmoe

The University Bridge in Malmoe, designed by DISSING+WEITLING architecture, is part of the development of the inner harbour. The competition brief included considerations for one of Malmoe's landmarks, the historical lighthouse that marks the entrance to the harbour adjacent to Malmoe's Central Rail Station.

In order to minimize the thickness of the bridge deck and maintain the open character of the harbour, the swing span was designed as a cable-stayed structure. The 52 meter long cable-stayed bridge rests on a hemispherical concrete pivot pier, which gives the impression of floating on the water. The two pylons are topped by lanterns in translucent acrylic. The integrated sidelights on the railing and crash barrier were designed in collaboration with Martin Architectural Lighting.