tuborg harbour park apartments

Tuborg Harbour Park apartments

tuborg_havnepark - 01.jpg

facts

Tuborg Harbour Park
Apartments
Hellerup, Denmark
2008

Completed 2008

Floor area: 34,000 m2
214 apartments, between 142-206 m2

Client:
Boliginteressentselskabet Tuborg i/s ved Carlsberg Ejendomme
NCC Construction Danmark
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Tuborg Havnepark
Boliger
Hellerup, Danmark
2008

Udført 2008

Etageareal:  34.000 m2
214 lejligheder på 142-206 m2

Bygherre:
Boliginteressentselskabet Tuborg i/s ved Carlsberg Ejendomme
NCC Construction Danmark
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Tuborg Harbour Park apartments

Tuborg Harbour Park was constructed along the south side of the newly resurrected Tuborg harbour. The former industrial harbour is newly appointed with space for approximately 350 yachts, a café environment and new clubhouse for the Royal Danish Yacht Club, RDYC.

DISSING+WEITLING’s residential project is comprised of two building types, canal blocks and park blocks, both of which are designed to take full advantage of the new harbourfront. Large windows afford all apartments views of the water and park area, while all balconies and terraces are oriented towards both the morning and afternoon sun. To continue the light characteristics of the buildings along the Tuborg area coastline,  the Tuborg Harbour Park is designed with a white facade.

The architectural appearance has clear references to functionalism and DISSING + WEITLING's direct design heritage from Arne Jacobsen's groundbreaking design studio.

 

Tuborg Havnepark boliger

Boligbebyggelsen Tuborg Havnepark er opført langs sydsiden af den oprindelige Tuborg Havn, som er genopstået som moderne lystbådehavn med plads til cirka 350 lystbåde, cafémiljø og det nye klubhus for Kongelig Dansk Yachtklub, KDY. Tuborg Havneparks lejligheder er fordelt på to hustyper, kanalhuse og parkhuse, der alle er formgivet med henblik på, at hver enkelt bolig får bedst mulig udnyttelse af områdets kvaliteter. Alle lejligheder har udsigt til vandet og parkområdet via store vindueflader foruden altaner og terrasser med både morgen- og aftensol.

Altanerne er udført med lukkede brystninger i overflader, der matcher facadens. På strækninger er brystningerne sænket for at give bedre udsigt til det fri. Altanerne tegner bygningens svævende vandrette forløb og de lukkede brystninger skærmer for privatlivet samtidig med at de sænkede partier sikrer udsigten.

Bygningernes arkitektoniske fremtoning har tydelige referencer til funktionalismen og DISSING+WEITLINGs direkte arv fra Arne Jacobsens banebrydende tegnestue. De hvidpudsede facader fremstår i harmoni med de øvrige byggeri langs Tuborg-områdets kystlinje og mimer boligbebyggelsen Bella Vista og det øvrige Bellevue.

Projektet omfatter 214 lejligheder fra 142 til 206 kvadratmeter.