tuborg harbour park apartments

Tuborg Harbour Park apartments

tuborg_havnepark - 01.jpg

facts

Tuborg Harbour Park
Apartments
Hellerup, Denmark
2008

Completed 2008

Floor area: 34,000 m2
214 apartments, between 142-206 m2

Client:
Boliginteressentselskabet Tuborg i/s ved Carlsberg Ejendomme
NCC Construction Danmark A/S
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI A/S

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Tuborg Havnepark
Boliger
Hellerup, Danmark
2008

Udført 2008

Etageareal:  34.000 m2
214 lejligheder på 142-206 m2

Bygherre:
Boliginteressentselskabet Tuborg i/s ved Carlsberg Ejendomme
NCC Construction Danmark A/S
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI A/S

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Tuborg Harbour Park apartments

Tuborg Harbour Park is being constructed along the south side of the newly resurrected Tuborg harbour. The former industrial harbour is newly appointed with space for approximately 350 pleasure boats, a café environment and new clubhouse for the Royal Danish Yacht Club, RDYC.

DISSING+WEITLING's residential project is comprised of two building types, canal blocks and park blocks, both of which are designed to take full advantage of the new harbourfront. Large windows afford all apartments views of the water and park area, while all balconies and terraces are oriented towards both the morning and afternoon sun.

 

Tuborg Havnepark boliger

Tuborg Havnepark opføres langs sydsiden af den oprindelige Tuborg Havn, der genopstår som moderne lystbådehavn med plads til cirka 350 lystbåde, cafémiljø og det nye klubhus for Kongelig Dansk Yachtklub, KDY.

Tuborg Havneparks lejligheder er fordelt på to hustyper, kanalhuse og parkhuse, der alle er formgivet med henblik på at hver enkelt bolig får den bedst mulige udnyttelse af områdets kvaliteter. Alle lejligheder har således udsigt til vandet og parkområdet via store vinduesflader samt altaner og terrasser, der orienterer sig mod både morgen- og aftensol.