svanemøllens kaserne

Svanemøllens Kaserne

facts

Svanemøllen Barracks
Copenhagen, Denmark
2016

Masterplan, mixed use
Open competition, competition proposal
Honorable mention

Site area: 22 ha
Total floor space: 120.000 m2

Client: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape: Becht ApS, Peter Becht
Consultant: Chris Foyd, architect MAA 

fakta

Svanemøllens Kaserne
København, Danmark
2016

Helhedsplan, blandede funktioner
Åben konkurrence, konkurrenceforslag
Indkøb, hædrende omtale

Område: 22 ha
Etagekvadratmeter: 120.000 m2 nybyggeri

Opdragsgiver: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskabsarkitekt: Becht ApS, Peter Becht
Konsulent: Chris Foyd, arkitekt MAA

Svanemøllens Kaserne

Svanemøllens Kaserne er et af de sidste tilbageværende militæranlæg i København, som stadig bruges af forsvaret. I den nærmeste fremtid skal kasernens nuværende smukke, gamle militærbygninger tilføjes en række nye bygninger, der skal leve op til stedets stolte byggetraditioner. 

For at finde mulige løsninger til en række spørgsmål omkring de nye bygningers placering, volumener og tilhørende infrastruktur og grønne arealer havde kaserneområdets ejer, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, valgt at udskrive en åben arkitektkonkurrence.

Konkurrencens formål var at finde forslag til, hvordan et ældre historisk kaserneareal i storbyen kan gentænkes og videreudvikles. Blandt andet skulle der findes plads til yderligere 120.000 m2 bygningsvolumen som supplering til de eksisterende 26.000 m2 militærbygninger på den 22 ha store grund i det nordlige København.

Konkurrenceforslaget fra DISSING+WEITLING bestræbte sig på at forstærke de kvaliteter, som Svanemøllens Kaserne allerede rummer, styrke potentialet i områdets grønne frirum og skabe en samlende landskabelig oplevelse. Vores overordnede koncept forsøgte i et enkelt greb at forstærke de grænser og herlighedsværdier, som kaserneområdet indeholder, og oversætte disse i et overordnet arkitektonisk greb. Vi har bevaret en stor, åben grønning i midten af det trekantformede kaserneområde og disponeret de nye bygningsvolumener langs områdets randzoner.

Vi søgte desuden at forstærke stedets fortælling ved at arbejde med geometriske metaforer fra historiske fæstningsanlæg for dermed at styrke områdets samlede identitet. De geometriske figurer i vores helhedsplan har derfor klare referencer til militære fæstningsanlæg som fx Kastellet i København. 

De fæstningsmæssige metaforer afspejles også i den overordnede geometri i vores volumenstudier for den kommende bebyggelse, som blandt andet skal huse et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste. Som der står i dommerbetænkningen, introducerer vores forslag: "(...) stærke arkitektoniske motiver og udfolder markante geometriske bygningsprincipper, der (...) udfoldes i et sammenhængende og stærkt greb om opgaven".

Forslaget blev anerkendt af Dommerkommitéen med et indkøb og hædrende omtale.