svanemøllen barracks masterplan

Svanemøllen Barracks masterplan

facts

Svanemøllen Barracks
Masterplan, mixed use
Copenhagen, Denmark
2016

Open competition: 2016, honorable mention

Site area: 22 ha
Floor area: 120,000 m2

Client: Danish Defence Estates and Infrastructure Organisation
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape: Becht ApS, Peter Becht
Consultant: Chris Foyd, architect MAA 

fakta

Svanemøllens Kaserne
Helhedsplan, blandede funktioner
København, Danmark
2016

Åben konkurrence: 2016, indkøb, hædrende omtale

Områdeareal: 22 ha
Etageareal: 120.000 m2

Opdragsgiver: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskabsarkitekt: Becht ApS, Peter Becht
Konsulent: Chris Foyd, arkitekt MAA

Svanemøllens Kaserne

Svanemøllens Kaserne er et af de sidste tilbageværende militæranlæg i København, som stadig bruges af forsvaret. I den nærmeste fremtid skal kasernens nuværende smukke, gamle militærbygninger tilføjes en række nye bygninger, der skal leve op til stedets byggetraditioner. For at finde mulige løsninger til de nye bygningers placering, volumener, tilhørende infrastruktur og grønne arealer havde kaserneområdets ejer, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen, valgt at udskrive en åben arkitektkonkurrence. Konkurrencens formål var at finde forslag til, hvordan et ældre historisk kaserneareal i storbyen kan gentænkes og videreudvikles. Der skulle blandt andet findes plads til yderligere 120.000 kvadratmeter bygningsvolumen, som supplering til de eksisterende 26.000 kvadratmeter militærbygninger på den 22 hektar store grund i det nordlige København.

Konkurrenceforslaget fra DISSING+WEITLING architecture forstærker de kvaliteter, som Svanemøllens Kaserne allerede rummer, styrker potentialet i områdets grønne frirum og skaber en samlende landskabelig oplevelse. Vores overordnede koncept vil i et enkelt greb forstærke de grænser og herlighedsværdier, som kaserneområdet indeholder, og oversætte disse i et overordnet arkitektonisk greb.

Vi har bevaret en stor, åben grønning i midten af det trekantformede kaserneområde og disponeret de nye bygningsvolumener langs områdets randzoner. Vi har desuden tilstræbt at forstærke stedets fortælling ved at arbejde med geometriske metaforer fra historiske fæstningsanlæg for dermed at styrke områdets samlede identitet. De geometriske figurer i vores helhedsplan har derfor klare referencer til militære fæstningsanlæg, som fx Kastellet i København. De fæstningsmæssige metaforer afspejler sig også i den overordnede geometri i vores volumenstudier for den kommende bebyggelse, som blandt andet skal huse et nyt domicil til Forsvarets Efterretningstjeneste. Forslaget blev anerkendt af Dommerkommitéen med et indkøb og hædrende omtale.