cycle superhighways

Cycle Superhighways

BRO_1.png

facts

Cycle Superhighways
Catalog of design solutions
Ideal design solutions to improve accessibility
Copenhagen, Denmark
2013-2014

Concept and design proposals

Client: The City of Copenhagen, Cycle Superhighways
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Supercykelstier
Inspirationskatalog
Idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden
København, Danmark
2013-2014

Koncept og skitseforslag

Kunde: Københavns Kommune, Sekretariatet for Supercykelstier
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

related / relevante links

PDF af Inspirationskatalog (dansk)

Cycle Superhighways

Analysis of the infrastructural conditions for bicyclists in the Greater Copenhagen area - with best practice proposals for new pathways and bicycle bridges - aimed at making Copenhagen the world’s best biking city.

In 2011 the City of Copenhagen launched a Bicycle Strategy for becoming the world’s number one bicycle city in 2015. The strategy includes a series of Super Bicycle Pathways for cyclists commuting over distances from 5 km up to 25 km. The plan encompasses 22 Copenhagen Communities.

DISSING+WEITLING won a tender in 2013 for establishing a catalogue of so called ideal solutions to make the pathways as passable as possible. The catalogue includes bridges, underpasses, intelligent traffic signals, and at grade cross roads solutions. A ranking system was established together with type solutions and costs enabling the communities carry out the Bicycle Strategy.

DISSING+WEITLING qualified for the project having been the architect for a number of bridges, Bryggebroen and Cykelslangen, being part of the new Copenhagen pathways together with Åbuen, which is part of Green Bicycle Pathway in central Copenhagen. With a daily flow of up to 12.+000 on each bridge, the pathways have been tremendously successful.

 

Supercykelstier

Inspirationskatalog med infrastrukturelle analyser af Københavnsområdets cykelforhold. Kataloget fremsætter løsninger og koncepter for stiforløb og cykelbroer, der skal gøre København til verdens førende cykelby.

I 2011 iværksatte Københavns Kommune en målsætning om at blive kåret verdens førende cykelby inden for en kort årrække. I den anledning nedsatte kommunen et Sekretariat for Supercykelstier, og i 2013 udskrev de – i samarbejde med omegnskommunerne og øvrige interessenter – en konkurrence om at få udarbejdet en indgående analyse af forholdene for cyklister i Københavnsområdet. Målsætningen var at gøre det nemmere og sikrere at pendle med cykel i byen.

DISSING+WEITLING blev inviteret til at deltage i konkurrencen som en følge af vores forudgående arbejde med at skabe velfungerende cykel- og gangbroer for Københavns Kommune, herunder Cykelslangen, Bryggebroen og Åbuen over Åboulevarden, som er en del af Den Grønne Cykelrute, der fører cyklister diagonalt gennem byen via et sikkert, begrønnet stiforløb.

DISSING+WEITLING vandt den interessante konkurrence om det såkaldte ”Inspirationskatalog med idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden”. Kataloget analyserer Københavnsområdets cykelruter, identificerer væsentlig knudepunkter for cykelfremkommeligheden og analyserer, hvilke infrastrukturelle anlæg, der er optimale i forhold til at forbedre fremkommeligheden på supercykelstierne - broer, tunneller og krydsforbedringer. Skitseforslagene placeres i konkrete problematiske lokaliteter og viser hermed de forskellige koncepter i forskellige kontekster.

I kataloget analyserer vi blandt andet, hvilke brotyper og infrastrukturelle forløb der er optimale for cyklister (og fodgængere). Kataloget indeholder koncepter, der fokuserer på at øge komforten, reducere anlægsomkostningerne, sikre genkendeligheden samt øge sikkerheden på supercykelstierne.