supercykelstier

Supercykelstier

BRO_1.png

fakta

Inspirationskatalog
Idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden

Koncept og skitseforslag

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI a/s

facts

Catalog of Design Solutions
Ideal design solutions to improve accessibility

Concept and design proposals

Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI a/s

relevant link

PDF af Inspirationskatalog (dansk)

Idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden

Kataloget er udarbejdet for Sekretariatet for Supercykelstier til Identificering af steder og udvælgelse af infrastrukturanlæg, der kan forbedre fremkommeligheden på supercykelstierne - bro, tunnel og krydsforbedring.

Dette katalog indeholder koncepter for de forskellige infrastrukturanlæg som - på tværs af ruterne - fokuserer på at øge komforten, bringe prisen ned, sikre genkendeligheden samt øge trygheden og sikkerheden. Skitseforslagene placeres i konkrete problematiske lokaliteter og viser hermed konkcepterne i forskellige kontekster.

Ingeniørfirmaet COWI har bidraget til forslag til forbedring af signalkryds, samt prissætning af broer og tunneller. Der er ikke udarbejdet et decideret koncept for krydsforbedring, da det er meget individuelt, hvad der kan gøres i de enkelte kryds.

Hvis der vælges at arbejde videre med et eller flere af de beskrevne løsningsforslag, er det nødvendigt at inddrage mere viden om de faktiske forhold. Det anbefales desuden at udarbejde egentlige detailprojekter inden anlægsprojekter igangsættes.