super bicycle tracks

Super bicycle tracks

BRO_1.png

fakta

Supercykelstier
Inspirationskatalog
idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden
København, Danmark
2013 - 2014

Koncept og skitseforslag

Kunde: Københavns Kommune, Sekretariatet for Supercykelstier
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI a/s

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Super bicycle tracks
Catalog of Design Solutions
Ideal design solutions to improve accessibility
Copenhagen, Denmark
2013 - 2014

Concept and design proposals

Client: Københavns Kommune, Sekretariatet for Supercykelstier
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI a/s

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

relevante / related links

PDF af Inspirationskatalog (dansk)

Supercykelstier

Inspirationskatalog med infrastrukturelle analyser af Københavnsområdets cykelforhold. Kataloget fremsætter løsninger og koncepter for stiforløb og cykelbroer, der skal gøre København til verdens førende cykelby.

I 2011 iværksatte Københavns Kommune en målsætning om at blive kåret verdens førende cykelby inden for en kort årrække. I den anledning nedsatte kommunen et Sekretariat for Supercykelstier, og i 2013 udskrev de – i samarbejde med omegnskommunerne og øvrige interessenter – en konkurrence om at få udarbejdet en indgående analyse af forholdene for cyklister i Københavnsområdet. Målsætningen var at gøre det nemmere og sikrere at pendle med cykel i byen.

DISSING+WEITLING blev inviteret til at deltage i konkurrencen som en følge af vores forudgående arbejde med at skabe velfungerende cykel- og gangbroer for Københavns Kommune, herunder Cykelslangen, Bryggebroen og Åbuen over Åboulevarden, som er en del af Den Grønne Cykelrute, der fører cyklister diagonalt gennem byen via et sikkert, begrønnet stiforløb.

DISSING+WEITLING vandt den interessante konkurrence om det såkaldte ”Inspirationskatalog med idealløsninger til forbedring af fremkommeligheden”. Kataloget analyserer Københavnsområdets cykelruter, identificerer væsentlig knudepunkter for cykelfremkommeligheden og analyserer, hvilke infrastrukturelle anlæg, der er optimale i forhold til at forbedre fremkommeligheden på supercykelstierne - broer, tunneller og krydsforbedringer. Skitseforslagene placeres i konkrete problematiske lokaliteter og viser hermed de forskellige koncepter i forskellige kontekster.

I kataloget analyserer vi blandt andet, hvilke brotyper og infrastrukturelle forløb der er optimale for cyklister (og fodgængere). Kataloget indeholder koncepter, der fokuserer på at øge komforten, reducere anlægsomkostningerne, sikre genkendeligheden samt øge sikkerheden på supercykelstierne.