storstrøm bridge

Storstrøms Bridge

facts

Storstrøm Bridge
Cable-stayed bridge
Zealand-Falster via Masned Island, Denmark
2012-2022

International tender: contract awarded, 2012
In progress

Total length: 3,800 m

Client: The Danish Road Authorities
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI
Landscape: Hasløv & Kjærsgaard 

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture
Animation:
DISSING+WEITLING architecture

fakta

Storstrømsbroen
Skåstagsbro
Sjælland-Falster via Masnedø, Danmark
2012-2022

Internationalt udbud: kontrakt vundet, 2012
Igangværende

Totale længde: 3.800 m

Bygherre: Vejdirektoratet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI
Landskabsarkitekt: Hasløv & Kjærsgaard 

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture
Animation:
DISSING+WEITLING architecture

related / relevante links

DR.dk - video

Storstrøm Bridge

DISSING+WEITLING, in cooperation with COWI and Hasløv & Kjærsgaard, have prepared various proposals for the new Storstroms bridge between Masned Island and Falster. A coherent and clearly perceptible expression of form, strongly expressed through the design of the main span as an iconic element.

The preferred solution is a new, combined railway and road bridge. The design proposals, including a cable-stayed bridge and a beam structure, are characterized by a holistic design approach and the desire for continuity of aesthetic expression between all elements of the link. A coherent and clearly perceptible expression of form, strongly expressed through the design of the main span as an iconic element.

The gently curved alignment compliments the surrounding landscape, but also forms a dynamic shape that connects the two shores of Masned Island and Falster. On both sides of Storstrømmen, the simple and understated design of the bridge’s abutments is a response to the topographic fragile context. The design of the bridge gives the impression of a robust and simple structure, which also appears elegant and simple for those crossing or viewing the bridge.

A cable-stayed bridge’s navigational span profile is the most significant architectural element of the bridge. The pylon’s geometrical form gives the bridge a dynamic and striking expression, while interacting with the bridge’s curved alignment resulting in a refined and sculptural coherent composition. The pylon will become an iconic element and it’s simplicity compliments the pier family, which includes the Øresund Fixed Link, the Great Belt Link and Farø Bridge. The cable-stayed bridge will also provide the area with a new landmark. The asymmetrical and unique pylon with its distinctive facets as well as the slightly curved cable-stay plan, will ensure a unique place
alongside the bridges in Denmark and the rest of the world.

 

Storstrømsbroen

DISSING+WEITLING er arkitekter på det hold, der har udarbejdet løsningsforslag til en ny bro over Storstrømmen mellem Masnedø og Falster. Et sammenhængende og meget synlig formudtryk, der ved broens spænd skaber et ikonisk element.

Designet af de to løsningsforslag, henholdsvis en skråstagsbro og en bjælkeløsning, er karakteriset ved en holistisk tilgang og et ønske om en overordnet designmæssig og visuel sammenhæng mellem broens enkelte komponenter. Dette kommer stærkest til udtryk i hovedspændene, hvor der er arbejdet med skråstagsbroen og bjælkebroen som konstruktive og ikoniske elementer.

Broens linjeføring, som er enkel og indgår naturligt i det eksisterende landskab, danner samtidig en flydende og dynamisk figur, der forbinder de to kyster på Masnedø og Falster. På begge sider af Storstrømmen vil broens landfæster fremstå som enkle og nedtonede elementer, der indføjer sig i den topografisk skrøbelige kontekst. Alle konstruktioner er formgivet ud fra ønsket om, at broen fra land
opfattes let og elegant.