storebæltsforbindelsen, østbro

Storebæltsforbindelsen

_storebælt-(7).jpg

fakta

Storebæltsforbindelsen
Sjælland-Fyn, Danmark
1988-1998

Længde, total: 21.000 m
4 vejbaner og 2 jernbane spor.

Projektering: 1988-1998
Udførelse: 1991-1998

Bygherre: AS Storebæltsforbindelsen
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWIconsult (DK)
Rambøll, Hannemann & Højlund (DK)
Landskabsarkitekt: Jørgen Vesterholt (DK)

Fotograf:
D+W
Adam Mørk
Susanne Jensen
Sundogbaeltfoto.d

Priser:
Optagelse i Kulturministeriets Kanon for Arkitektur, 2006
The European Steel Design Award, 1999
FIP Award for Outstanding Structures, 1998

facts

Great Belt Link
Zealand-Funen, Denmark
1988-1998

Lenght, total: 21,000 m
4 motor lanes and 2 railway tracks

Design: 1988-1998
Construction: 1991-1998

Client: AS Storebæltsforbindelsen
Architect: DISSING+WEITING architecture
Engineer: COWIconsult (DK)
Rambøll, Hannemann & Højlund (DK)
Landscape Architect: Jørgen Vesterholt (DK)

Photographers:
D+W
Adam Mørk
Susanne Jensen
Sundogbaeltfoto.dk

Awards:
Selected for the Danish Ministry of Culture’s Canon of Danish Art and Culture for Architecture, 2006
The European Steel Design Award, 1999
FIP for Outstanding Structures, 1998

relevante / related links

storebaelt.dk

Storebæltsforbindelsen, Danmark

DISSING+WEITLING architecture blev i 1988 udvalgt til den omfattende opgave som arkitekter for Storebæltsforbindelsen, og har sammen med landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt stået for udformningen af samtlige synlige konstruktioner og deres indpasning i landskabet, den æstetiske udformning af alle tekniske terrænformer samt udarbejdelsen af generelle retningsliner og specifikationer for detailudformningen af udstyr og permanente bygninger, belysning, skilte, farver og overflader.

Det overordnede sigte har været at sikre, at Storebæltsforbindelsen fremtræder som en visuelt klar, let opfattelig helhed, der, sine enorme dimensioner til trods, indpasser sig harmonisk i landskabet.

Priser og udmærkelser:

Optagelse i Kulturministeriets Kanon for Arkitektur, 2006

The European Steel Design Award, 1999

FIP Award for Outstanding Structures, 1998

 

The Great Belt Link, Denmark

In 1988 DISSING+WEITLING architecture was selected for the comprehensive task as architects for the Great Belt Link and, together with landscape architect Jørgen Vesterholt, has been responsible for the design of all visible structures and their fitting in the landscape. In addition DISSING+WEITLING architecture has developed the general guidelines and specifications for the detailed design of equipment and permanent buildings, lighting, signs, surfaces and colours.

The overall aim has been to ensure that the Great Belt Link appears as a visually clear, easily understood whole which, given its enormous size, dovetails harmoniously with the landscape.

Awards:

Selected for the Danish Ministry of Culture’s Canon of Danish Art and Culture for Architecture, 2006

The European Steel Design Award, 1999

FIP for Outstanding Structures, 1998