great belt link

Great Belt Link

_storebælt-(7).jpg

facts

Great Belt Fixed Link
Supension bridge with 4 traffic lanes, 2 railway tracks, tunnel portals and tunnel
Zealand-Funen, Denmark
1988-1998

Design Phase: 1988-1991
Construction: 1991-1998
Completed 1998

Lenght, fixed link: 18 km

Eastern Bridge (suspension bridge):
Lenght, total: 6,700 m
Width: 30 m
Main span: 1,600 m
Pylon height: 250 m
Passage height: 65 m

Client: AS Storebæltsforbindelsen
Architect: DISSING+WEITING architecture
Engineers:
COWI
Rambøll, Hannemann & Højlund
Landscape: Jørgen Vesterholt

Photos:
DISSING+WEITLING architecture
Adam Mørk
Susanne Jensen
Sundogbaeltfoto.dk

Awards:
Architectural Canon, The Danish Ministry of Culture, 2006
European Award for Steel Structures, ECCS, 1999
FIP Award for Outstanding Structures, 1998

fakta

Storebæltsforbindelsen
Hængebro med 4 kørebaner, 2 jernbanespor, tunnelportaler og tunnel
Sjælland-Fyn, Danmark
1988-1998

Designfase: 1988-1991
Konstruktion: 1991-1998
Udført 1998

Længde, samlet forbindelse: 18 km

Østbro (hængebro):
Længde, total: 6.700 m
Bredde: 30 m
Hovedspæn: 1.600 m
Pylonhøjde: 250 m
Passagehøjde: 65 m

Bygherre: AS Storebæltsforbindelsen
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
COWI
Rambøll, Hannemann & Højlund
Landskabsarkitekt: Jørgen Vesterholt

Fotos:
DISSING+WEITLING architecture
Adam Mørk
Susanne Jensen
Sundogbaeltfoto.dk

Priser:
Kanon for Arkitektur, Kulturministeriet, 2006
European Award for Steel Structures, ECCS, 1999
FIP Award for Outstanding Structures, 1998

related / relevante links

storebaelt.dk

Great Belt Link

The Great Belt Fixed Link is one of the largest bridges in the world. The Link interconnects the regions of Denmark and has made getting around Denmark a lot easier. The structure incorporates the Eastern Bridge (a suspension bridge), the Western Bridge (a low-level bridge) and the Eastern Tunnel for the railway (an undersea bored tunnel).

In 1988, DISSING+WEITLING was selected for the comprehensive task as architects for the project and, together with landscape architect Jørgen Vesterholt, has been responsible for the design of all visible structures and their fitting in the landscape. In addition DISSING+WEITLING developed the general guidelines and specifications for the detailed design of equipment and permanent buildings, lighting, signs, surfaces and colours. The overall aim was to ensure that the Great Belt Link appears as a visually clear, easily understood whole which, given its enormous size, dovetails harmoniously with the landscape.

The Eastern Bridge – the big, light suspension bridge with its characteristic cable profile and two 250-metre pylons are the highest points in Denmark and bear the cables whose free span of 1,600 metres is the second longest in the world. The Eastern Bridge itself is 6,700 metres long, with a passage height of 65 metres. Often used for PR purposes, the bridge has become a popular symbol of Danish expertise and sound craftsmanship. Half way across the Great Belt is the island of Sprogø, where the bridges and the eight kilometres tunnel meet. The complete link is 18 kilometres long and was built between 1988 and 1998. On average, more than 27,000 cars a day traverse the bridge.

 

Storebæltsforbindelsen

DISSING+WEITLING architecture blev i 1988 udvalgt til den omfattende opgave som arkitekter for Storebæltsforbindelsen, og har sammen med landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt stået for udformningen af samtlige synlige konstruktioner og deres indpasning i landskabet, den æstetiske udformning af alle tekniske terrænformer samt udarbejdelsen af generelle retningsliner og specifikationer for detailudformningen af udstyr og permanente bygninger, belysning, skilte, farver og overflader.

Det overordnede sigte har været at sikre, at Storebæltsforbindelsen fremtræder som en visuelt klar, let opfattelig helhed, der, sine enorme dimensioner til trods, indpasser sig harmonisk i landskabet.