stonecutters bridge

Stonecutters Bridge

wilson-lee---stonecutters-(2).jpg

fakta

Skråstagsbro med 6 vognbaner
Hong Kong

Konkurrence: 2000, 1. præmie
Detail Design: 28.01.2008
Indviet: December 2009

Total længde: 1592 m
Hovedspænd: 1016 m
Pylonhøjde: 290 m
Frihøjde i hovedfag: 73,5 m

Bygherre: Hong Kong Highways Department
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Flint&Neill (UK), Halcrow (UK), SMEDI (China)

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Fotografier:
1.3 John Nye
4.5.6. Wilson Lee - Son Gallery
7. Edward Wong


relevante / related links

VIDEO: Stonecutters fra concept til resultat

 

facts

Cable-stayed motorway bridge with dual 3 lanes
Hong Kong

Competition: 2000, First prize
Detail Design: 28.01.2008
Inaugurated: December 2009

Total length: 1592 m
Main span: 1016 m
Height of pylons: 290 m
Navigation clearance in main span: 73.5 m

Client: Hong Kong Highways Department
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Flint&Neill (UK), Halcrow (UK), SMEDI (China)

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Photographs:
1.3 John Nye
4.5.6 Wilson Lee - Son Gallery
7. Edward Wong

Stonecutters broen

DISSING+WEITLINGs team vandt i år 2000 den internationale designkonkurrence om Stonecutters broen i Hong Kong. En 6 sporet motorvejsbro med et hovedspænd på 1016m over havneløbet Rambler Channel.

Broens to pyloner er cirkulære i tværsnit og 290m høje. Den nederste del er støbt i beton, mens den øverste er beklædt med rustfrit stål. Brodækket i hovedspændet er en aerodynamisk formet dobbelt stålkassedrager der formmæssigt matches af sidespændenes betondragere.

Tværbjælkerne der forbinder de to kassedragere oplyses om natten så brodækket ses som et lysende bånd der spænder over havnen. Pylonernes øverste stålbeklædte del har smalle oplyste recesser og afsluttes med cylinderformede lanterner på toppene.

Med sine monumentale dimensioner vil broen blive et vartegn synligt fra alle dele af byen. Intentionen med den enkle udformning er at skabe en rolig og afklaret pendant til Hong Kongs myldrende og kontrastfulde bybillede.

 

Stonecutters Bridge

Stonecutters Bridge is the result of an international design competition in year 2000. The bridge is a  dual 3-lane motorway bridge spanning the Rambler Channel in the port of Hong Kong with a cable-stayed main span of 1016 meters.

The two single pylons are circular in cross section and rise to a height of 290 meters tall. The lower part is in concrete, the upper part is clad with stainless steel. The main span deck is an aerodynamically shaped twin-box steel girder, while the side spans, matching the main span girder are concrete.

At night the cross beams connecting the twin deck boxes are illuminated, creating the image of a ribbon of light spanning the harbour. The upper steel clad parts of the pylons have narrow illuminated slots and are topped by lanterns.

With its monumental scale, the bridge will most certainly be a focal point in Hong Kong. Its simple design is intended to stand out with calm and serenity in the hustle and bustle of this great city.