stonecutters bridge

Stonecutters Bridge

wilson-lee---stonecutters-(2).jpg

facts

Stonecutters Bridge
Cable-stayed bridge with 6 lanes
Hong Kong
2000-2009

Competition: 2000, 1st prize
Completed 2009

Length, total: 1,500 m
Main span: 1,000 m
Height of pylons: 290 m
Navigation clearance in main span: 70 m

Client: Hong Kong Highways Department
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Flint&Neill
Halcrow
SMEDI

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

Photos:
John Nye
Wilson Lee - Son Gallery
Edward Wong

fakta

Stonecutters-broen
Skråstagsbro med 6 vognbaner
Hong Kong
2000-2009

Konkurrence: 2000, 1. præmie
Udført 2009

Længde, total: 1.500 m
Hovedspænd: 1.000 m
Pylonhøjde: 290 m
Frihøjde i hovedfag: 70 m

Bygherre: Hong Kong Highways Department
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
Flint&Neill
Halcrow
SMEDI

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Fotos:
John Nye
Wilson Lee - Son Gallery
Edward Wong

Stonecutters Bridge

Stonecutters Bridge is the result of an international design competition in year 2000. The bridge is a dual three-lane motorway bridge spanning the Rambler Channel in the port of Hong Kong with a cable-stayed main span of 1,000 metres.

The two single pylons are circular in cross section and rise to a height of 290-metre tall. The lower part is in concrete and the upper part is clad with stainless steel. The main span deck is an aerodynamically shaped twin-box steel girder, while the side spans matching the main span girder are concrete.

At night the cross beams connecting the twin deck boxes are illuminated creating the image of a ribbon of light spanning the harbor. The upper steel clad parts of the pylons have narrow illuminated slots and are topped by lanterns.

With its distinct design and monumental scale, the bridge has become a focal point in Hong Kong. Its simple design is intended to stand out with calm and serenity in the hustle and bustle of this great city.

 

Stonecutters-broen

DISSING+WEITLING vandt i år 2000 den internationale designkonkurrence om Stonecutters-broen i Hong Kong. En sekssporet motorvejsbro med et hovedspænd på 1.000 meter over havneløbet Rambler Channel.

Broens to pyloner er cirkulære i tværsnit, og 290 meter høje. Den nederste del er støbt i beton, mens den øverste er beklædt med rustfrit stål. Brodækket i hovedspændet er en aerodynamisk-formet dobbelt-stålkassedrager, der formmæssigt matches af sidespændenes betondragere.

Tværbjælkerne, der forbinder de to kassedragere, oplyses om natten, så brodækket ses som et lysende bånd, der spænder over havnen. Pylonernes øverste stålbeklædte del har smalle oplyste recesser, og afsluttes med cylinderformede lanterner på toppene.

Med sine monumentale dimensioner vil broen blive et vartegn synligt fra alle dele af byen. Intentionen med den enkle udformning er at skabe en rolig og afklaret pendant til Hong Kongs myldrende og kontrastfulde bybillede.