østergårdsparken residential area

Østergårdsparken residential area

tranbjerg_syd_01.jpg

facts

Østergårdsparken
Row and atrium houses
Tranbjerg South, Denmark
2005-2009

Competition: 2005, 1st prize
Completed 2009

Floor area: 5,300 m2 (1. stage)
1. stage: 53 out of 158 residences

Client: AL2bolig
Tenant: Almennyttigt boligbyggeri
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
Ai-gruppen
Structural Engineer: Ai-gruppen
Services Engineer: Ai-gruppen
Contractor: BM Tag

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture
Ai-gruppen

fakta

Østergårdsparken
Rækkehuse og gårdhavehuse
Tranbjerg syd, Danmark
2005-2009

Konkurrence: 2005, 1. præmie
Udført 2009

Etageareal: 5.300 m2 (1. etape)
1. etape: 53 boliger af i alt 158 boliger

Bygherre: AL2bolig
Lejer: Almennyttigt boligbyggeri
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
Ai-gruppen
Ingeniør, statik: Ai-gruppen
Ingeniør, installationer: Ai-gruppen
Entreprenør: BM Tag

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture
Ai-gruppen

Østergårdsparken boligområde

Det var projektets arkitektoniske idé at flette bebyggelse og landskab sammen til en ny helhed, hvor de lange landskabelige kig og terrænets bløde bevægelse blev bevaret og præciseret af den nye bebyggelse. Det var projektets sociale idé at flette de private uderum med de fælles friarealer og stræder for at skabe rammerne for fællesskab og privathed efter behov. At skabe grobunden for det liv i bebyggelsen, der opstår af de daglige ærinder, tilfældige møder med naboen, børnenes leg og de rekreative muligheder i landskabet.

Boligområdet er et svagt bølgende morænelandskab med en markant stigning mod det højeste punkt i det nordvestlige hjørne. Grønningen nordøst-sydvest ligger som en lavning langs foden af bakkedraget. Bebyggelsens vestlige del spreder sig som en vifte fra terrænet højdepunkt mod terrænets lavning, hvor den østlige del af bebyggelsen afslutter bevægelsen i et langt nord-sydgående træk. Grønningen afgrænses således præcist mod øst af den nord-sydgående bebyggelse, mens det udvider sig op i de grønne kiler mod terrænets højdepunkt. Boligerne er opdelt i små præcise enheder på fire-fem boliger som forskyder sig og danner forbindelse i form af kig og stier til de grønne kiler og grønningen. I den vestlige del af bebyggelsen danner rækkehuset en præcis ryg i stræderne mens gårdhavehuset åbner op mod lyset og landskabet. Den østlige del af bebyggelsen er opdelt i to nord-sydgående stræder med gårdhavehuse på begge sider. Denne kombination af de stramme rækkehuse, de mere opløste gårdhavehuse og det svagt bølgende landskab giver et varieret og bevæget udtryk til bebyggelsen.