ssi national biobank of denmark

SSI National Biobank of Denmark

ssi_biobank-10.jpg

facts

SSI National Biobank of Denmark
Laboratory and office building
Copenhagen, Denmark
2012

Completed 2012 

Floor area: 3,200 m2

Client: The State Serum Institute
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
E. Pihl & Søn
Oluf Jørgensen

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

SSI Danmarks Nationale Biobank
Laboratorie/Biobank
København, Danmark
2012

Udført 2012

Etageareal: 3.200 m2

Bygherre: Statens Serum Institut
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører: 
E. Pihl & Søn
Oluf Jørgensen

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

related / relevant link

danish national biobank

SSI Danmarks Nationale Biobank

Statens Serum Institut ønskede en bygning, der skulle rumme Danmarks Nationale Biobank. Formålet med biobanken er at styrke den danske forskningsinfrastruktur og dermed mulighederne for dansk sundhedsforskning og internationalt forskningssamarbejde. Bygingen er en af verdens største biobanker og en - internationalt set - helt enestående ressource til stor gavn for forskning i sygdommes årsager, deres forebyggelse og behandling.

Efter analyse af byggefeltets muligheder i forhold til de eksisterende bygninger og solorienteringen, samt de ønskede rum og funktioner, skitserede vi en bygning, der tilgodeså alle forhold og ønsker. For at kunne opfylde SSIs ønske om stor fleksibilitet er både første og anden sal disponeret med bærende vægge i en enkel plan. Detaljeringen er kendetegnet ved smukke, enkle løsninger og en vis gentagelse. SSI ønskede specielt indrettede arbejdspladser i tre laboratorieafsnit. Der var samtidig et ønske om, at der i bygningsplanen er en fleksibilitet, som muliggør tilpasning af fremtidige behov for ændrede laboratoriefunktioner.

I den arkitektoniske kontekst på Statens Serum Institut skulle vi forholde os til vidt forskellige bygninger. Med udgangspunkt i programmet og SSI’s skitseoplæg udarbejdede vi et projekt, som er enkelt, moderne og har et karskt formsprog. De skalmurede og hvidfilsede facader er tilført en karakteristisk detaljering med antrasitgrå stålrammer omkring porte, døre og vinduespartier, der bringer DNB i samklang med de omkringliggende bygninger. Facaden med de gennemgående vinduesbånd og den hvide farve refererer ligeledes til konteksten.