ssi building 211 laboratories

SSI Building 211 laboratories

ssi_bygning211-1.jpg

facts

SSI Building 211
Laboratories
Copenhagen, Denmark
2006

Completed 2006

Floor area: 2,000 m2

Client: Statens Serums Institut
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Birch & Krogboe

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

SSI bygning 211
Laboratorier
København, Danmark
2006

Udført 2006

Etageareal: 2.000 m2

Bygherre: Statens Serums Institut
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Birch & Krogboe

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

SSI bygning 211 laboratorier

Udformningen af den ny laboratoriebygning understreger områdets karakter som forhenværende kasserne, og de karakterfulde materialer indgår i en frugtbar dialog med den eksisterende arkitektur. Bygningen afslutter parkrummet mellem to eksisterende bygninger fra 1880’erne, med en stor pergolaagtig facade med høje murede piller der bærer etagedækket og svalegangen bagved. Laboratoriebygningen forbindes til de eksisterende stokbebyggelser med et let koblingsled i glas. De historiske bygningsgavle står dermed ubrudte samtidigt med, at der er skabt en poetisk overgang mellem de gamle og ny bygninger på dette sted. Bygning 211 er indrettet som en kontinuerlig række af speciallaboratorier der er indbyrdes forbundet. Laboratoriebygningen er disponeret med størst mulig fleksibilitet. De enkelte laboratorier er udlagt så åbne som muligt, med de begrænsninger der er i laboratorieindretningen såsom møderum, kølerum, sluser mm.