sonofon hq

Sonofon HQ

sonofon-DW-4643-45-M.jpg

facts

Sonofon HQ
Headquarters, office building
Copenhagen, Denmark
1999

Udført 1999

Floor area: 10,500 m2

Client: Nordania Ejendomsleasing
Client adviser: Carl Bro
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Structural Engineer: Højgård & Schultz
Electrical Engineer: Steensen & Varming
Mechanical Engineer: Hansen, Carlsen & Frølund
Landscape: Ginman, Harboe, Borup A/S

Photos: Finn Christoffersen

Award: Selected Constructions, "Byggeri" Journal, 1999

fakta

Sonofon HQ
Hovedsæde, kontorbygning
København, Danmark
1999

Udført 1999

Etageareal: 10.500 m2

Bygherre: Nordania Ejendomsleasing
Bygherrerådgiver: Carl Bro
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Højgård & Schultz
Ingeniør el: Steensen & Varming
Ingeniør VVS.: Hansen, Carlsen & Frølund
Landskabsarkitekt: Ginman, Harboe, Borup

Fotos: Finn Christoffersen

Pris: Udvalgt Byggeri, Fagbladet Byggeri, 1999

Sonofon HQ

The headquarters for Sonofon (now Telenor) are situated on Frederikskaj, in the southern part of the port of Copenhagen, an area which is undergoing a drastic change due to the recent zoning changes allowing commercial buildings, housing, institutions and shopping. The site is a small rectangle frontinga main road on the one side and the por on the other. In order to create a building area with as much possible contact with the waterfront as possible, the site is divided diagonally into two triangles. The triangle facing the waterfront is occupied by the building whilst that facing the road is developed as a parking area.

The foyer and main stairs are situated at the centre of the building, with direct access from the main entrance. The construction and design concept derives from the traditional office building, with double corridors and central cores. By swinging the one office wing out to the diagonal building line it was possible to increase the area between the two wings towards the waterfront. This area contains an auditorium and canteen, amongst other facilities, with views over the port. Furthermore, the diagonal placing ensures that the entrance facade is more clearly seen from the road. Towards the road the building ends in a closed tip which, together with Sonofon’s logo and antenna, completes the distinctive appearance.

The five-storey building houses Sonofon Holding, the company’s customer service and sales divisions, as well as a service centre with a retail shop. The concrete building is clad with three elements: glass, perforated aluminum sheets and aluminium panels. It is perceived as a glass building with inlaid strips of aluminium panels, terminating with the perforated clad tip. To accommodate the company’s changing layout requirements, the building’s structure and installations have been designed such that all partitions may be erected on a 1.5-metre module.

 

Sonofon HQ

Sonofons (nu Telenor) hovedsæde er placeret på Frederikskaj i Københavns Sydhavn. Havneområdet ved Frederikskaj er under kraftig forandring og er udlagt til erhvervsbyggerier, boliger, institutioner og butikker. Grunden er en smal rektangel hvis korte sider vender mod Sydhavnsgade og mod Teglværkshavnen. For at opnå et byggefelt med størst mulig kontakt til vandet, er grunden diagonalt opdelt i to trekanter. Trekanten mod vandet bebygges, og trekanten mod gaden udlægges til parkeringsareal. I byggefeltets tyngdepunkt placeres foyer og hovedtrappe med direkte forbindelse fra hovedindgangen.

Bygningens konstruktive og indretningsmæssige koncept er hentet fra det traditionelle kontorhus med dobbeltkorridorer og midterkerner. Ved at dreje den ene kontorfløj over i byggefeltets diagonal, opnås mod vandet et forøget midterområde. I dette område indrettes blandt andet et auditorium samt en kantine, der har udsigt over havnen. Den diagonale placering sikrer endvidere, at indgangsfacaden bliver tydeligere set fra Sydhavnsgade. Mod gaden afsluttes bygningen med en lukket spids, der suppleret med logo og antennemast sikrer en markant fremtoning. 

Huset er i fem etager og rummer Sonofon Holding, firmaets kundeservice og salgsafdelinger samt et servicecenter med butik for detailhandel. Huset består af en betonkonstruktion hvor facaderne er beklædt med de tre elementer; glas, hulplader og kassetter af aluminium. Således opfattes huset arkitektonisk som et glashus med ilagte bånd af aluminiumskassetter afsluttet af den hulpladebeklædte spids. For at tilgodese virksomhedens skiftende behov for indretning, er bygningen disponeret, såvel konstruktivt som installationsmæssigt, så der kan opsættes skillevægge per 1,5 meter.