sluppen bridge

Sluppen Bridge

facts

Sluppen Bridge
Bridge over the Nidelva River and interchange
Trondheim, Norway
2014

Competition

Client: Norwegian Public Roads Administration
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Sluppen bru
Bro over elven Nidelva og tilhørende vejanlæg
Trondheim, Norge
2014

Konkurrence

Bygherre: Statens Vegvesen
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Sluppen Bridge

DISSING+WEITLINGs design proposal for the multiple bridges and interchange competition in Trondheim, Norway, included a vehicular/pedestrians-bicycles traffic bridge with an innovative typology. Two lower steel arches, containing the pedestrian deck, supports the upper deck for vehicular traffic. The lower pedestrian deck provides a privileged experience of the Nivelda River as well as the vigorous nature of the riverbanks. The bridge takes advantage of the existing topography in order to protect the valuable and wild nature of the Nidelva River.

The new bridge will cross the Nidelva River North of the old Sluppen bridge. The competition also included the design of a new pedestrian bridge on the existing supports and two new road bridges across Leirelva, as well as landscaping, tunnel opening and road system. The current Sluppen bridge will be altered to a pedestrian and bicycle bridge.

DISSING+WEITLING architecture designed the design proposal in collaboration with the engineering firm COWI in Norway. 

 

Sluppen bru

DISSING+WEITLINGs udgangspunkt var, at det store infrastrukturanlæg skulle blive et tilskud til landskabet. At det forholdte sig til landskabet og spillede sammen med det. At landskabets karakteristika blev bevaret. At der blev etableret en helhed. At der blev tilføjet en ny dimension til landskabet. At landskabet blev aflæst i forhold til anlægget og anlægget i forhold til landskabet. Man kunne kalde det en dialog.

Designet forholder sig til Nidelvkorridoren, der tegner en horisontal linje, det vil sige næsten horisontal selvfølgelig, i sit faldende forløb mod fjorden. Og i forhold til den tværsnittet i korridoren, mest dramatisk med de stejle bjerge på vest siden og den højt liggende jernbane. Det nye vejanlæg ville tegne to mere eller mindre horisontale linjer, en øvre og en nedre. Og føje sig til stiforløbet langs elven. Topografisk som en slags sedimentering. Lagdeling.

En ny bro over Nidelven. Et rent spænd over elven. Ingen piller i vandet. Og ingen konstruktion over brodækket. Vi bevæger os fra det øvre niveau og nedefter og understreger perspektivet i elvkorridoren med en underliggende buekonstruktion. Man kan sige en spejling af elvlejet over en næsten horisontal midterlinje. Og på vestsiden, på det øvre niveau de to tunnelportalers vældige buer som tragte ind i bjerget, en særlig accent, der understreger bjergsidens dramatik. Med et så lille indgreb i bjerget som muligt. Og med så megen transparens i det nye gallerianlæg og buebroen som muligt.

Buebroen. Et slankt ståldæk båret af ”props” der stråler ud fra to underliggende stålbuer. Buerne og props beskriver to udad hældende planer, der skærer brodækket i to rette, parallelle linjer. Props’ne er indskrevet i dette plan i en vifteform, der udgår fra centrum af cirkelbuerne, der definer buernes geometri. Samlet set en arkitektonisk og konstruktiv optimal disposition, der understreger buebevægelsen og giver en klar forståelse af kræfternes forløb. Rørføringer er anbragt centralt under broen mellem de to rækker af props afskærmet af strækmetalplader. Overgangen mellem det relativt dybe brodæk og rundkørslens slankere dæk formidles via et fremskudt landfæste. Samme princip er gældende på østsiden. De fremrykkede landfæster vil tillige i byggetiden kunne fungere som arbejdsplatforme for montage af broen.

Buebroen relaterer sig til og sammenføjer stiforløbene på hver side langs elve. Stiforløbet videreføres af et trampeanlæg, placeret mellem de to buer. En oplevelsesrig krydsning af elven.