slagelse gangbro

Slagelse gangbro 

facts 

Pedestrian bridge at Slagelse Station
Slagelse, Denmark

Status: Detail design

Length: 90m
Width: 2.9 - 5m

Client: Slagelse Municipality

Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Rambøll
Total-consultant: DISSING+WEITLING architecture
Renderings: DISSING+WEITLING architecture 

fakta

Gangbro ved Slagelse Station
Slagelse, Danmark 

Status: Under projektering

Længde: 90m
Bredde: 2.9 - 5m

Bygherre: Slagelse Kommune

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Rambøll
Totalrådgiver: DISSING+WEITLING architecture
Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture 

Slagelse gangbro

Den nye bro ved Slagelse station er primært tænkt som et nyt forbindelsesled mellem 2 bydele der i dag er skåret over af et jernbaneterræn. Men broen kan og skal fungere som andet end blot en lineær forbindelse mellem A og B. 

Når vi - DISSING+WEITLING architecture og Rambøll - designer broer, tager vi udgangspunkt i stedet, en holistisk tilgang. Vi tænker funktioner og statik ind fra første skitse og ser projektets begrænsninger som et springbræt for at arbejde videre – noget vi kan udvikle til at skabe et ikonisk og særegent værk – et værk specifikt til stedet – vi gør stedet til et værk. 

Broens linjeføring er skabt ud fra kravene og muligheder hidrørende de banetekniske installationer, samt de naturlige personflows der er i området. En binding er pladskravene til elevatorer på perroen samt afstand til kørestrømsmasterne – dette giver broens placering mod øst.

Slagelse pedestrian bridge

The new bridge at Slagelse station is primarly designed as a new link between to neighborhoods which today are separated by the railway tracks. But the bridge has a potential for serving as more than just a link between A and B - we wish to make the bridge an icon in its location. 

The bridge’s overall design principles are shaped by both the technical limitations set by the railway tracks running underneath, as well as the flow of people and their movement around the station area. We consider the design of the bridge as simple and elegant. We have strived to keep each element as simple and clean as possible, while maintaining the unique, elegant and light feel of the bridge. 

The station is located in an area with lots of visual impressions, a key element in its design is to act as a whole - connecting the station area and its surrounding neighborhoods in both a visual and practical way.