slagelse gangbro

Slagelse gangbro 

fakta                                                                                                        facts                  

Gangbro ved Slagelse Station                                                                                          Pedestrian bridge at Slagelse station

Konkurrence: 1. præmie 2016                                                                                           Competition: First prize 2016
Igangværende                                                                                                                   In progress

Længde: ca 90 m                                                                                                               Length: approx. 90 m
Bredde: 2.9 - 5m                                                                                                                Width: 2.9 – 5 m

Bygherre: Slagelse Kommune                                                                                           Client: Slagelse municipality
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture                                                                        Architect: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Rambøll                                                                                                                Engineer: Rambøll

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture                                                             Renderings: DISSING+WEITLING architecture 

Den nye bro ved Slagelse station er primært tænkt som et nyt forbindelsesled mellem 2 bydele der i dag er skåret over af et jernbaneterræn. Men broen kan og skal fungere som andet end blot en lineær forbindelse mellem A og B.

Når vi - DISSING+WEITLING architecture og Rambøll - designer broer, tager vi udgangspunkt i stedet, en holistisk tilgang. Vi tænker funktioner og statik ind fra første skitse og ser projektets begrænsninger som et springbræt for at arbejde videre – noget vi kan udvikle til at skabe et ikonisk og særegent værk – et værk specifikt til stedet – vi gør stedet til et værk. 

Derfor er netop denne opgave spændende at arbejde med. Ud over de flow-mæssige krav fra by til Campus – er også de nære brugeres krav tænkt ind: for mange pendlere er broen en daglig tur fra bil og bus til toget. Her skal broen give beskyttelse mod regn og blæst, men må også gerne give folk en oplevelse – en oplevelse man kan huske - at gå over et gennemdesignet stykke byrumsinventar, en bro, der opfattes som et tilskud - som skaber et sted, mens man er der.

Broens linjeføring er skabt ud fra kravene og muligheder hidrørende de banetekniske installationer, samt de naturlige personflows der er i området. En binding er pladskravene til elevatorer på perroen samt afstand til kørestrømsmasterne – dette giver broens placering mod Øst.

Mod Nord har vi haft et ønske om at markere retningen mod det nye Campus og give pendlere – det være sig gående, cyklister, bilister eller buspassagerer - en mulighed for på en naturlig måde at ankomme, mødes og komme videre. Vi ved hvor vigtigt dette er for pendlere der bruger broen dagligt. Vi ville desuden gerne undgå at fjerne dele af busterminalen, idet dette er bekosteligt for projektet, ikke giver noget æstetisk tilskud og forringer busterminalens flexibilitet og kapacitet.

På perron 2 og 3 har vi pladskrav til elevatoren, men også et ønske om at folk skal komme tæt på togenes placering langs perronen. Vores trappe lander få meter før dobbeltmasterne, med mulighed for at man kan gå imellem dem som en portal.

På Sydsiden mod byen har vi et ønske om at broen skal få fat i byen, at den skal integreres i nærområdet. Vi forestiller os et område med cykelparkering og mulighed for at tage ophold og nyde solen fra syd. Dette vil være et sted der f.eks. i forbindelse med universitetet giver ophold – en pause.

Med broens placering og dens indbyggede flexibilitet gives der mulighed for at tilpasse linjeføring til det nye byggeri på ”Godsets” nuværende placering. Når man færdes på broen vil boomerang-formen ved minimale midler ændre brugernes opfattelse af den omkringliggende by ved bevægelse og perspektiv. Centralt på broen opstår der en plads – et møde mellem de 3 retninger, men også et møde der er opstået af de 3 forudsætninger - funktion, statik og æstetik. Dette er et naturligt sted at mødes og hvor man kan sidde og vente – et mødepunkt - a la “under uret”. Vi har markeret dette punkt med en mast. En mast der vil fungere som en markør for området – for broen. Masten vil også have mulighed for indbygning af RGB linielys. Lyset ville kunne bruges til information, det være sig årstidernes skriften, temperaturangivelser, afgangstid til næste tog mm. hvor den vil kunne indikere hvor travlt man har – mulighederne er mange.

Broelementernes design vil være enkelt og elegant. I et område som en station med mange visuelle indtryk er et enkelt design med stærke og robuste løsninger det rigtige valg - en formmæssig integration af bro og trapper til et ikonisk hele, der fremstår let opfattelig. Vi har derfor bestræbt os på at holde de enkelte komponenter så enkle som muligt, samtidigt med at vi bevare det unikke og elegante. Her er vores store erfaring inden for broen over baner og i byrum en nødvendighed for et godt, robust og funktionelt design. Værnet er fladstål der giver en følelse af sikkerhed når man færdes på broen, men er transperant nok til at man hele tiden føler at man er i kontakt med omverden, det ved vi giver tryghed, udblik og skaber sikkerhed.