sitra interchange

Sitra Interchange

sitra-causeway-interchange---after-(8).jpg

fakta

2 vejbroer på hhv. 400 og 200m
Flyover 379 m
Tunnel

Sitra, Bahrain
2010

Bygherre: Bahrains vejdirektorat
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI

facts

Two road bridges, 400 m and 200 m respectively
379 m flyover
Tunnel

Sitra, Bahrain
2010

Client: The Road Directorate of Bahrain
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI

Sitra

DISSING+WEITLING architecture har sammen med COWI designet en ny vejbanesammenfletning, der medfører væsentlige trafiksikkerhedsmæssige og infrastrukturelle forbedringer for en af Bahrains mest belastede hovedtrafikårer. Sammenfletningen inkluderer 2 vejbroer til Sitra-øen samt Bahrains første 'flyover', en vejbanekrydsning i tre niveauer.

 

Sitra Interchange

DISSING+WEITLING architecture - in co‑operation with COWI - has designed a new motorway intersection which will substantially improve road safety and the infrastructure of one of Bahrain's busiest highways. The intersection includes two road bridges to the island of Sitra and Bahrain's first flyover, a three‑level motorway overpass.