scandic spectrum hotel

Scandic Spectrum Hotel

exterior_01.jpg

facts

Scandic Spectrum
Hotel
Copenhagen, Denmark
2017-

Invited competition: 2010, 1st prize
Expected completion: 2021
In progress

Floor area: 31,000 m2 above ground and 11.500 m2 under ground
Rooms: 632
Parking lots: 200

Client:
HM2 A/S
Hotel operator: Scandic
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Landscape: KWØL Landskab

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Scandic Spectrum
Hotel
København, Danmark
2017-

Inviteret konkurrence: 2010, 1. præmie
Forventet færdig: 2021
Igangværende

Etageareal: 31.000 m2 over jorden samt 11.500 m2 kælder
Værelser: 632
P-pladser: 200

Bygherre:
HM2 A/S
Hoteloperatør: Scandic
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma
Landskabsarkitekt: KWØL Landskab

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Scandic Spectrum Hotel

Scandic Spectrum is a new hotel on the corner of Mitchellsgade and Kalvebod Brygge, providing a striking architectural profile to the area around Kalvebod Brygge together with other prestigious new buildings such as Nykredit's Krystallen (the Crystal) and the headquarters of SEB Pension. Expected to open in 2021, the hotel will have 632 rooms, a 25-metre swimming pool, several restaurants, a café, bakery, sky bar, fitness, large meeting and conference facilities and underground parking lots.

The vision is that Scandic Spectrum will interact with the surrounding areas and contribute to a diverse and lively environment at the harbour, and that the hotel will reflect both local culture, the harbour’s industry and Scandinavian nature. The ambition is to create a very open and inviting hotel where the ground floor opens up towards the surroundings and becomes a natural extension to the urban space. It accommodates cafés, restaurants and bars making the hotel a vivid and inviting place to visit, creating an attractive urban life in the area. When finished, the construction will complete the new square Under Krystallen that connects Scandic Spectrum and Krystallen through the reflection and mist of water. With the actual architecture of the structure, DISSING+WEITLING has also focused on engaging with the surroundings. The hotel is made up of three units, which with their separate qualities create the impression of a complete high-rise. In this way and with sloping roof surfaces of varying height, Scandic Spectrum has a strong visual connection to the original high-rise buildings in the area around Ny Carlsberg Glyptotek. At the same time, the glass frontage and other high-tech materials of the hotel produce a transition to the new architecture of the area with its stand-alone buildings.

With a series of actions, Scandic Spectrum has a strong green profile, considerably reducing the hotels operating costs and securing a comfortable and healthy indoor climate. With a solar panel roof, active double frontage, ideal utilization of daylight and a thermal, atmospheric, visual and acoustic optimized indoor climate, the hotel will be a pure pleasure for both staff and guests. Scandic Spectrum has already been pre-certified with the environmental standard BREEAM EXCELLENT. At the same time it is expected that the hotel will live up to low energy class 2020, which will entail an up to 50 percent reduction in energy compared to the existing building regulations. 

Scandic Spectrum hotel

Scandic Spectrum opføres på hjørnet af Mitchellsgade og Kalvebod Brygge, hvor det, sammen med byggerier som Nykredits Krystallen og SEB Pensions hovedsæde, vil udgøre en ny arkitektonisk profil i kvarteret omkring Kalvebod Brygge. Hotellet, som forventes at åbne i 2021, får syv etager og 632 værelser fordelt på 31.000 m2 over jorden samt 11.500 m2 kælder. Dertil kommer et spa- og poolområde, restauranter, café med kafferisteri, skybar med udendørs tagterrasse, fitnesslokaler, møde- og konferencefaciliteter og p-kælder.

Scandic Spectrum designes og disponeres så det henvender sig til nærmiljøet, og bidrager til at skabe et mangfoldigt og livligt sted på havnen for både byens og hotellets gæster, og kommer til at afspejle den lokale kultur, havnens industri og den skandinaviske natur.

Ambitionen er således at skabe et udadvendt hotel, hvor stueetagen åbner op mod omgivelserne, og kan fungere som en naturlig forlængelse af byens rum. Her indrettes med caféer, restauranter og barer, så hotellet bliver et indbydende sted at besøge, og er med til skabe et attraktivt byliv i området. Det færdige byggeri vil fuldende det nye torv Under Krystallen, der med vandspejl og vandtåge forbinder Scandic Spectrum og Krystallen. 

Også i selve husets formgivning har DISSING+WEITLING lagt op til dialog med omgivelserne. Hotellet er sat sammen af tre enheder, der med hver deres kvaliteter danner et indtryk af én samlet karré. Sammen med skrånede tagflader i varieret højde får Scandic Spectrum på denne måde en stærk visuel sammenhæng med de gamle karrébebyggelser i Glyptotekskvarteret. Samtidig danner hotellet med sin glasfacade og øvrige højteknologiske materialer en overgang til kvarterets nyere arkitektur med de enkeltstående huse.

Scandic Spectrum får en stærk grøn profil med en række tiltag, der nedbringer husets driftsomkostninger betragteligt, og sikrer et behageligt og sundt indeklima for hotellets gæster. Med et tag af solpaneler, aktiv dobbeltfacade, optimal udnyttelse af dagslys og et termisk, atmosfærisk, visuelt og akustisk optimeret indeklima bliver hotellet en ren fornøjelse for både personale og gæster. Scandic Spectrum er allerede blevet præcertificeret efter miljøstandarden BREEAM EXCELLENT. Ligeledes forventes det, at huset vil leve op til lavenergiklasse 2020, hvilket vil medføre en energibesparelse på op imod 50 procent i forhold til gældende bygningsreglement.

Læs mere i pressemeddelelse her