råån jernbanebro

Råån Jernbanebro

DW-8022-råå-ån-22-H.jpg

fakta

270m jernbanebro og 2 højhastighedsspor

Råån, Sverige
2000

Konkurrence: 1996, 1. præmie

Bygherre: Trafikverket (tidligere Banverket)
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI, Kjesler og Mannerstråle
Hovedentreprenør: Monberg & Thorsen

facts

270m high-speed rail bridge and 2 tracks

Raa Creek, Sweden
2000

Competition: 1996, First Prize

Client: Swedish Transport Administration (former Swedish Rail Administration) 
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI, Kjesler og Mannerstraale
Contractor: Monberg & Thorsen

Bro over Råån

Broen, der er en del af en ny højhastighedsbane langs Sveriges vestkyst, krydser et dalstrøg udlagt som rekreativt naturområde udenfor Helsingborg. Af miljøhensyn krævedes et hovedspænd på ca. 90 m over Råån. I konkurrencen indgik krav om støjafskærmning. Dette er løst med en sektioneret aluminiumsskærm, der indgår som en integreret del af broen.

 

Bridge over Raa Creek

Designed for a new high-speed rail link along the west coast of Sweden, the bridge crosses one of a series of valleys forming a recreational greenbelt just outside Helsingborg. Environmental considerations called for a main span of approximately 90 metres across Raa Creek. One of the requirements of the competition was the incorporation of noise screening - this is achieved with a segmented aluminium barrier designed as an integral part of the bridge.