raa creek railway bridge

Raa Creek Railway Bridge

DW-8022-råå-ån-22-H.jpg

fakta

Råån jernbanebro
270 m jernbanebro og 2 højhastighedsspor
Råån, Sverige
1996 - 2000

Konkurrence: 1996, 1. præmie
Udført 2000

Bygherre: Trafikverket (tidligere Banverket)
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
COWI
Kjesler og Mannerstråle
Hovedentreprenør: Monberg & Thorsen
 

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

facts

Raa Creek Railway Bridge
270 m high-speed rail bridge and 2 tracks
Raa Creek, Sweden
1996 - 2000

Competition: 1996, 1st prize
Completed 2000

Client: Swedish Transport Administration (former Swedish Rail Administration) 
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
COWI
Kjesler og Mannerstraale
Contractor: Monberg & Thorsen

Photos: DISSING+WEITLING architecture

Råån jernbanebro

Broen, der er en del af en ny højhastighedsbane langs Sveriges vestkyst, krydser et dalstrøg udlagt som rekreativt naturområde udenfor Helsingborg. Af miljøhensyn krævedes et hovedspænd på cirka 90 meter over Råån. I konkurrencen indgik krav om støjafskærmning. Dette er løst med en sektioneret aluminiumsskærm, der indgår som en integreret del af broen.

 

Raa Creek Railway Bridge

Designed for a new high-speed rail link along the west coast of Sweden, the bridge crosses one of a series of valleys forming a recreational greenbelt just outside Helsingborg. Environmental considerations called for a main span of approximately 90 metres across Raa Creek. One of the requirements of the competition was the incorporation of noise screening - this is achieved with a segmented aluminium barrier designed as an integral part of the bridge.