rå creek railway bridge

Rå Creek Railway Bridge

DW-8022-råå-ån-30-L.jpg

facts

Rå Creek Railway Bridge
High-speed rail bridge and 2 tracks
Rå Creek, Sweden
1996-2000

Competition: 1996, 1st prize
Completed 2000

Length, total: 270 m

Client: Swedish Transport Administration
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
COWI
Kjesler og Mannerstråle
Contractor: Monberg & Thorsen

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Råån jernbanebro
Jernbanebro og 2 højhastighedsspor
Råån, Sverige
1996-2000

Konkurrence: 1996, 1. præmie
Udført 2000

Længde, total: 270 m

Bygherre: Trafikverket
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
COWI
Kjesler og Mannerstråle
Hovedentreprenør: Monberg & Thorsen

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Rå Creek Railway Bridge

Designed for a new high-speed rail link along the west coast of Sweden, the bridge crosses one of a series of valleys forming a recreational greenbelt just outside Helsingborg. Environmental considerations called for a main span of approximately 90 metres across Raa Creek. One of the requirements of the competition was the incorporation of noise screening - this is achieved with a segmented aluminium barrier designed as an integral part of the bridge.

 

Råån jernbanebro

Broen, der er en del af en ny højhastighedsbane langs Sveriges vestkyst, krydser et dalstrøg udlagt som rekreativt naturområde udenfor Helsingborg. Af miljøhensyn krævedes et hovedspænd på cirka 90 meter over Råån. I konkurrencen indgik krav om støjafskærmning. Dette er løst med en sektioneret aluminiumsskærm, der indgår som en integreret del af broen.