øresund link

Øresund Link

Oresund-DW-4366-03-thumbnail.jpg

facts

Øresund Link
Fixed link between Denmark and Sweden
Kastrup, Denmark-Malmö, Sweden
1994-2000

Competition: 1993, 1st prize
Udført 2000

Length, total: 16.5 km

Bridge:
Type: Cable-stayed
Length, total: 7,800 m
4 motor lanes, 2 rail-tracks
Main span: 490 m

Artificial Island:
Length, total: 4,000 m

Tunnel:
Length, total: 4,000 m 

Client: Øresund Link Consortium
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Halcrow and Partners
Ramboll, Hannemann & Højlund
Scandia Consult
Tunnel Engineering Consultants

fakta

Øresundsforbindelsen
Fast forbindelse mellem Danmark og Sverige
Kastrup, Danmark-Malmø, Sverige
1994-2000

Konkurrence: 1993, 1. præmie
Udført 2000

Længde, total: 16,5 km

Bro:
Type: Skråstagsbro
Længde, total: 7.800 m
4 vejbaner og 2 jernbanespor
Hovedfag: 490 m

Kunstig ø:
Længde, total: 4.000 m

Tunnel:
Længde, totall: 4.000 m

Bygherre: Øresundskonsortiet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
Halcrow and Partners
Rambøll, Hannemann & Højlund
Scandia Consult
Tunnel Engineering Consultants

Øresund Link, Denmark-Sweden

As winners of the initial competition, DISSING+WEITLING architecture was appointed architectural adviser to the Øresund Link Consortium. The assignment included the architectural coordination of the entire crossing: the design of ramps, tunnel and portal buildings, the artificial island and the toll station, as well as landscape design.

 

Øresundsforbindelsen, Danmark-Sverige

DISSING+WEITLING architecture blev som vinder af den udskrevne konkurrence husrådgiver for Øresundskonsortiet. Opgaven omfattede den arkitektoniske koordination af den samlede forbindelse, udformningen af ramper, tunnel og portal bygninger, den kunstige ø og betalingsanlægget samt den landskabelige behandling.