øresundsforbindelsen

Øresundsforbindelsen

Oresund-DW-4366-09-M.jpg

fakta

16,5 km Øresundsforbindelse
Kastrup, Danmark - Malmø, Sverige
1994-2000

Konkurrence: 1993, 1. præmie

Brotype: Skråstagsbro
Totale længde: 7845m
4 vejbaner og 2 jernbanespor
Hovedfag: 490m
Længde på kunstig ø: 4055m 
Længde på tunnel: 4050m

Bygherre: Øresundskonsortiet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør:
Halcrow and Partners (GB),
Rambøll, Hannemann & Højlund (DK)
Scandia Consult (S),
Tunnel Engineering Consultants (NL)

facts

16,5 km Fixed Link
Kastrup, Denmark to Malmoe, Sweden
1994-2000

Competition: First Prize, 1993

Bridge type: Cable-stayed
Total length: 7,845m
4 motor lanes, 2 rail-tracks
Main span: 490m 
Artifical island (Pepper Islet), length: 4,055m 
Tunnel: 4,050m 

Client: Oeresundskonsortiet
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Halcrow and Partners (GB)
Ramboll, Hannemann & Hoejlund (DK)
Scandia Consult (S)
Tunnel Engineering Consultants (NL)

Øresundsforbindelsen, Danmark-Sverige

DISSING+WEITLING architecture blev som vinder af den udskrevne konkurrence husrådgiver for Øresundskonsortiet. Opgaven omfattede den arkitektoniske koordination af den samlede forbindelse, udformningen af ramper, tunnel og portal bygninger, den kunstige ø og betalingsanlægget samt den landskabelige behandling.

 

Oeresund Fixed Link, Denmark-Sweden

As winners of the initial competition, DISSING+WEITLING architecture was appointed architectural adviser to the Oresund Link Consortium. The assignment included the architectural coordination of the entire crossing: the design of ramps, tunnel and portal buildings, the artificial island and the toll station, as well as landscape design.