øresund link

Øresund Link

Oresund-DW-4366-09-M.jpg

fakta

Øresundsforbindelsen
16,5 km fast forbindelse
Kastrup, Danmark - Malmø, Sverige
1994 - 2000

Konkurrence: 1993, 1. præmie
Udført 2000

Brotype: Skråstagsbro
Længde, total: 7.845 m
4 vejbaner og 2 jernbanespor
Hovedfag: 490 m
Længde på kunstig ø: 4.055 m
Længde på tunnel: 4.050 m

Bygherre: Øresundskonsortiet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør:
Halcrow and Partners (GB),
Rambøll, Hannemann & Højlund (DK)
Scandia Consult (S),
Tunnel Engineering Consultants (NL)

facts

Øresund Link
16.5 km fixed link
Kastrup, Denmark - Malmo, Sweden
1994 - 2000

Competition: 1993, 1st prize
Udført 2000

Bridge type: Cable-stayed
Length, total: 7,845 m
4 motor lanes, 2 rail-tracks
Main span: 490 m
Artifical island (Pepper Islet), length: 4,055 m
Tunnel: 4,050 m 

Client: Oeresundskonsortiet
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Halcrow and Partners (GB)
Ramboll, Hannemann & Hoejlund (DK)
Scandia Consult (S)
Tunnel Engineering Consultants (NL)

Øresundsforbindelsen, Danmark-Sverige

DISSING+WEITLING architecture blev som vinder af den udskrevne konkurrence husrådgiver for Øresundskonsortiet. Opgaven omfattede den arkitektoniske koordination af den samlede forbindelse, udformningen af ramper, tunnel og portal bygninger, den kunstige ø og betalingsanlægget samt den landskabelige behandling.

 

Øresund Link, Denmark-Sweden

As winners of the initial competition, DISSING+WEITLING architecture was appointed architectural adviser to the Oresund Link Consortium. The assignment included the architectural coordination of the entire crossing: the design of ramps, tunnel and portal buildings, the artificial island and the toll station, as well as landscape design.