rambøll hq

Rambøll HQ

facts

Rambøll HQ
Office complex
Copenhagen, Denmark
2010

Completed 2010

Floor area: 40,000 m2

Client: SEB
Architect:
DISSING+WEITLING architecture
MIKKELSEN Arkitekter
Landscape: Schønherr
Engineer: Rambøll

Photos: Adam Mørk

fakta

Rambøll HQ
Kontorbyggeri
København, Danmark
2010

Udført 2010

Etageareal: 40.000 m2

Bygherre: SEB
Arkitekt:
DISSING+WEITLING architecture
MIKKELSEN Arkitekter
Landskabsarkitekt: Schønherr
Ingeniør: Rambøll

Fotos: Adam Mørk

Rambøll HQ

The new headquarters for the largest Danish engineering company, Rambøll, was finished in 2010. Located in Orestaden, Copenhagen, the company has collected all activities under one roof. With its 40,000 m2 and housing 18,000 employees, it is one of the largest and most ambitious sustainable company headquarters in Denmark.

Together with MIKKELSEN Arkitekter, DISSING+WEITLING has designed the headquarters with an aim of meeting Rambøll’s visions of development, cooperation and knowledge-sharing. The finished headquarters has been structured around formal meeting rooms and informal meeting places to create more cooperation between disciplines traditionally divided into silos.

The overall architectural concept is inspired by Barcelona’s lively shopping street – “La Rambla” – in the shape of an atrium. The atrium gathers the whole house both horizontally and vertically by interleaved slabs and balconies, and as a large “machinery of motion”, it freely leads employees and visitors in and out of the eight floors. Focus has been on the acoustics of the headquarters and it has been an aim to create a clear transition between the social common areas and the quiet office areas.

Situated at the ground floor, the large and central meeting and conference center can be used independently from activities in the rest of the house. It is connected to the cantina, café and foyer and houses an acoustics-regulated auditorium with room for 150 people. Further external acoustics-regulated meeting rooms are placed at the ground floor and the rest of the decks to make visitors interact. Smaller internal acoustics-regulated meeting and silent rooms are placed on the individual floors. Retracted from the active flow, the employees are sitting in smaller clusters by the facades, which provides everybody with a view and daylight.

In 2010, out of five in the world, the Rambøll headquarters was shortlisted in the final competition for a WAN Award. The buildings holism, openness and flexibility were particularly highlighted. The headquarters are certified with DGNB bronze. 

 

Rambøll HQ

Nyt hovedsæde til Rambøll, Danmarks største ingeniørvirksomhed. Rambølls nye domicil i Ørestaden stod færdigt i 2010, og med sine 40.000 m2 har virksomheden her samlet alle aktiviteter under ét tag. Det er et af landets største og mest ambitiøse bæredygtige domicilbyggerier, og har plads til 18.000 medarbejdere.

Sammen med MIKKELSEN Arkitekter har DISSING+WEITLING tegnet huset ud fra tanken om, at et godt fysisk arbejdsmiljø skaber glade medarbejdere og styrker virksomheden. Målet var at imødekomme Rambølls visioner om udvikling, samarbejde og vidensdeling. Det færdige hovedsæde skulle være struktureret omkring formelle møderum og uformelle mødesteder, for at skabe større samarbejde mellem discipliner, der traditionelt har været opdelt i siloer.

Det arkitektoniske hovedgreb er inspireret af Barcelonas livlige handelsstrøg - ”La Rambla” - i form af et atrium. Atriummet samler hele huset både horisontalt og vertikalt via indskudte dæk og balkoner, og leder som en stor ”bevægelsesmaskine” medarbejdere og besøgende frit rundt mellem de otte etager. Akustikken har været i fokus i domicilet, og det har været et mål at skabe en klar overgang fra de sociale fællesarealer, til de rolige kontorområder. 

På stueetagen er der anlagt et stort centralt møde- og konferencecenter, som kan bruges uafhængigt af husets øvrige aktiviteter. Det ligger i forbindelse med kantine, cafe og foyer, og rummer også et akustikreguleret auditorium/sal med plads til 150 personer. Yderligere eksterne akustikregulerede møderum er fordelt i stueplan og på etagerne for at opnå interaktion mellem besøgende. Mindre interne akustikregulerede møde-/stillerum er udlagt på de enkelte etager. Medarbejderne sidder i mindre lommer tilbagetrukket fra husets aktive flow, placeret ved facaderne så alle har udsigt og dagslys.

Som en af fem i verden, blev hovedsædet i 2010 shortlistet i opløbet om en WAN Award, hvor bygningen blev fremhævet for at være særlig helhedsorienteret, åben og fleksibel. Hovedsædet er certificeret med DGNB-bronze for sin bæredygtighed.