queensferry crossing

Queensferry Crossing

Dissing_Weitling_Queensferry_Crossing_Visit_Scotland_02_2500.jpg

fakta

Queensferry Crossing
Skråstagsbro (D2M med nødspor)
South Queensferry, Skotland, Storbritannien
2007 - 2017

Udført 2017

Hovedspænd: 2 x 650 m
Total længde mellem landfagene: 2.6 km

Bygherre: Transport Scotland
Bygherrerådgiver: Jacobs / Arup Joint Venture
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskabsarkitekt: Jacobs / DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
Jacobs
Arup
Flint+Neill Partnership
Niels Gimsing

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

facts

Queensferry Crossing
Cable Stayed Road Bridge (D2M with hard shoulder)
South Queensferry, Scotland, United Kingdom
2007 - 2017

Completed 2017

Main span: 2 x 650 m
Total length between abutments 2.6 km

Client: Transport Scotland
Client Adviser: Jacobs / Arup Joint Venture
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape: Jacobs / DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Jacobs
Arup
Flint+Neill Partnership
Niels Gimsing

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

relvante / related links

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing (tidligere kaldet New Forth Crossing) ved Edinburgh er hovedforbindelsen i Skotlands mest ambitiøse infrastrukturelle udviklingsprojekt nogensinde. Opgaven er forbundet med stor international prestige. For det første på grund af projektets størrelse og den vitale betydning som passagen over Forth-fjorden - med godt 66.000 dagligt krydsende køretøjer - har for den infrastrukturelle forbindelse mellem Edinburgh, Fife og den skotske østkyst.

Moderne bro i en unik historisk kontekst

For det andet på grund af den kontekst den nye bro indskriver sig i med de to eksisterende broer - den berømte jernbanebro fra 1800-tallet og hængebroen fra 1900-tallet - der begge er fredede og står som verdenskendte brohistoriske landemærker. Netop denne sammenhæng gør den nye Queensferry Crossing til en særligt spændende opgave. Den arkitektoniske opgave består i at få konstruktion og design til at smelte sammen i en nutidig struktur der er helt unik uden dog at overstråle de to eksisterende broer.
 

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing near Edinburgh is the key link in the most ambitious Scottish transport plan ever published. The project carries high international prestige first of all because of its size - it is the largest construction project in a generation in Scotland. The Firth of Forth is crossed daily by more than 66,000 vehicles and is a vital link in the transportation infrastructure serving Edinburgh and West Lothian to the south of the Firth, and Fife and the east coast of Scotland to the north.

Contemporary addition within a unique historical context

The replacement bridge will enhance the setting of two famous existing bridges - the world-famous railway bridge built in the 1880s and the suspension road bridge completed in 1964 - both listed and world-renowned structures that were ahead of their time in terms of engineering, architecture and fabrication. To the designers from DISSING+WEITLING's project team, this context makes the Queensferry Crossing a particularly fascinating project: completing the architectural trilogy of bridges by adding a 21st century landmark bridge - promising yet again to move the boundaries of design and engineering.

Aesthetically, the task is equally challenging, as engineering and design must merge in a modern structure that is unique - yet does not eclipse the existing bridges. Through long-standing co-operation with the world's finest engineers, we have developed a unique, synergetic working method based on mutual, professional understanding and respect, allowing us as architects to make a significant contribution to large-scale infrastructure assignments. Through a concurrent process of analysing the best engineering solutions, the project architects strive to express the aesthetic essence of the structure. The finalised design will communicate its primary function: a state-of-the-art infrastructure link for Scotland - and the UK.