queensferry crossing

Queensferry Crossing

Dissing_Weitling_Queensferry_Crossing_Visit_Scotland_02_2500.jpg

facts

Queensferry Crossing
Cable Stayed Road Bridge (D2M with hard shoulder)
South Queensferry, Scotland, United Kingdom
2013-2017

International tender: contract awarded, 2013
Completed 2017

Length, total: 2.7 km
Main span: 2 x 650 m

Client: Transport Scotland
Client Adviser: Jacobs / Arup Joint Venture
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape:
Jacobs
DISSING+WEITLING architecture
Engineers:
Jacobs
Arup
Flint+Neill Partnership
Niels Gimsing

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Queensferry Crossing
Skråstagsvejbro (D2M med nødspor)
South Queensferry, Skotland, Storbritannien
2013-2017

Internationalt udbud: kontrakt tildelt, 2013
Udført 2017

Længde total: 2,7 km
Hovedspænd: 2 x 650 m

Bygherre: Transport Scotland
Bygherrerådgiver: Jacobs / Arup Joint Venture
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskabsarkitekt:
Jacobs
DISSING+WEITLING architecture
Ingeniører:
Jacobs
Arup
Flint+Neill Partnership
Niels Gimsing

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

related / relvante links

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing

The Queensferry Crossing is a record-breaking landmark for modern Scotland. The new bridge over the Firth of Forth near Edinburgh is the key link in the most ambitious Scottish transport plan ever published and the largest construction project in a generation in Scotland. The 2.7 kilometres long bridge is also the world’s longest cable-stayed bridge with three pylons. Each pylon stands 210 metres tall and more than 37,000 kilometres of cable was used for the cable-stays – equivalent to the circumference of the earth.

The new bridge is situated alongside two other bridges, one from the late 1800s and the other from the mid-1900s. Both are regarded as tremendous engineering accomplishments of their respective time. The two bridges, one a red steel railway bridge and the other a suspension road bridge, are listed as protected historical landmarks. This made the design of the new bridge an even bigger challenge for the design team – to create a contemporary bridge that could be a feat of contemporary engineering as well as uniting all three constructions into a harmonious whole and become an icon for modern Scotland.

Queensferry Crossing

Queensferry Crossing, tidligere kaldet New Forth Crossing, i nærheden Edinburgh er hovedforbindelsen i Skotlands mest ambitiøse infrastrukturelle udviklingsprojekt nogensinde. Opgaven var forbundet med stor international prestige. For det første på grund af projektets størrelse og den vitale betydning som passagen over Forth-fjorden - med godt 66.000 dagligt krydsende køretøjer - har for den infrastrukturelle forbindelse mellem Edinburgh, Fife og den skotske østkyst.

For det andet på grund af konteksten, som den nye bro indskriver sig i med de to eksisterende broer - den berømte jernbanebro fra 1800-tallet og hængebroen fra 1900-tallet - der begge er fredede og står som verdenskendte brohistoriske landemærker. Netop denne sammenhæng har gjort den nye Queensferry Crossing til en særlig spændende opgave. Den arkitektoniske opgave bestod i at få konstruktion og design til at smelte sammen i en nutidig struktur, der er helt unik uden dog at overstråle de to eksisterende broer.