poelzig ensemble

Poelzig Ensemble

POELZ_12.jpg

fakta

Poelzig Ensemble
Ombygning af Universitet
Frankfurt am Main, Tyskland
1996 - 2001

Konkurrence: 1996, 1. præmie
Udført 2001

Areal: 70.000 m2

Bygherre: Land Hessen ved Staatsbauamt Frankfurt am Main
Bygherrerådgiver: Lahmeyer International/Baureal
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
Planungsring Ressel
Ingeniør, statik: Grebner
Ingeniør, vvs: Statzner
Ingeniør, el: Dörflinger + Partner
Landskabsarkitekt: Sven-Ingvar Andersson/Klahn+Singer+Partner


Fotos: DISSING+WEITLING architecture

facts

Poelzig Ensemble
Alteration of University
Flankfurt am Main, Germany
1996 - 2001

Competition: 1996, 1st prize
Completed 2001

Floor area: 70,000 m2

Client: The Federal State of Hessen through Staatsbauamt Frankfurt am Main
Client Adviser: Lahmeyer International/Baureal
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
Planungsring Ressel
Structural engineer: Grebner
Mechanical engineer: Statzner
Electrical engineer: Dörflinger + Partner
Landscape: Sven-Ingvar Andersson/Klahn+Singer+Partner

Photos: DISSING+WEITLING architecture

Relevant / Related link

uni-frankfurt.de

Poelzig Ensemble

Bygningskomplekset er tegnet af arkitekten Hans Poelzig fra Berlin. Bygningenblev taget i brug i 1930 og tjente indtil slutningen af Anden Verdenskrig som kontorhus for I.G. Farben. Fra 1945 til 1955 rummede bygningerne hovedkvarter for den amerikanske hær. Efter Murens fald i 1989 blev bygningen overdraget til den tyske stat og der blev foretaget analyser af mulighederne for den fremtidige brug. Konklusionen blev at den bedste anvendelse for de arkitektonisk værdifulde og fredede bygninger ville være at indrette dem til "Bogvidenskaberne" under Johann Wolfgang Goethe Universitet.

I planlægningsfasen skulle der tages hensyn til to væsentlige forhold: Nyindretningen skulle på alle områder tilpasses de nye funktioner og de oprindelige arkitektoniske kvaliteter skulle bevares og styrkes. Heldigvis var derikke foretaget nævneværdige bygningsmæssige indgreb i de 50 år amerikanerne brugte bygningen og allerede i 1970'erne var bygningen blevet fredet.
 
Den overordnede, arkitektoniske målsætning bestod i, at ombygningen skulle integreres i den historiske sammenhæng på en naturlig måde, så overgangen mellem nyt og gammelt blev flydende og ikke altid aflæselig.

Belysningsprojektet indtager en fremhævet position i den forbindelse. Hans Poelzig tegnede i sin tid individuel belysning for hver enkel afdeling i bygningskomplekset og ved nyindretningen bidrager belysningen væsentlig til dannelsen af rummenes karakter. De fleste af belysningsarmaturerne i det renoverede bygningsanlæg er nyudviklinger af de oprindelige armaturer, og er designet af DISSING+WEITLING architecture.

 

Poelzig Ensemble

The building complex was designed by the Berlin architect Hans Poelzig. The building was inaugurated in 1930 and served as administration building for I.G. Farben until the end of World War II. From 1945 until 1955 the building was the headquarters for the US army. After the fall of the Wall in 1989 the building was surrendered to the German State. An analysis of the future use of the premises was made and the conclusion was that the best use for these architecturally valuable and classified buildings would be to convert them for the arts under the Johann Wolfgang Goethe University.

During the planning phase two essential conditions had to be considered: the conversion should in all respects satisfy the new functions and the original architectural qualities should be preserved and emphasized. Fortunately no significant changes were made during the fifty years the Americans inhabited the building and already in the seventies the building was classified.
 
The overall architectural objective was to integrate the building into the historical context in a natural way, so that the change from new to old was fluid and not always readable.

The lighting design has a prominent position in this connection. Hans Poelzig had designed individual lighting for each part of the building complex and in the recent refurbishment the lighting contributes substantially to the creation of the character of the rooms. Most of the fittings are new developments of the original fittings and are designed by DISSING+WEITLING architecture.