piave river footbridge

Piave River Footbridge

20110304-piave-river-bridge---view-4.jpg

facts

Piave River Footbridge
Ponte nelle Alpi, Italy
2011

Competition

Length, total: 90 m
Deck section depth, maximum: 180 cm

Client: Comune di Ponte nelle Alpi
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Hydea engineering

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Piave-floden gangbro
Ponte nelle Alpi, Italien
2011

Konkurrence

Længde, total: 90 m
T-profiler, maksimum: 180 cm

Bygherre: Comune di Ponte nelle Alpi
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Hydea engineering

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Piave River Footbridge

The competition for a footbridge over the gorge of the Piave River gives DISSING+WEITLING architecture the opportunity to design its first bridge on the italian Alps. Since the pre-existing arched bridge in Ponte nelle Alpi is unable to sustain the current mixed-traffic of pedestrians, bicycles and cars, the Municipality asks for a new safe link. Our solution, in addition to the crossing, offers a privileged viewing platform from which it is possible to behold the surrounding mountainous region.

For the design, it is important to consider the pre-existing structures and in particular the two most significant architectural elements: the beautiful arched bridge by Eugenio Miozzi and the Bortoluzzi Castle which are both important elements of the city's history. The new bridge is simple and elegant, yet a part of this complex context and landscape. The design reflects the contemporary technology of reinforced concrete as the bridge by Eugenio Miozzi reflects the technology of its time.

The bridge is a reinforced concrete structure that can be cast in situ or partially constructed from prefabricated components. The beam of the bridge is T-shaped, 180 centimetres deep, which allows the inclusion of underground utilities. The width between the handrails of the bridge parapets ranges from a maximum width of 400 to 500 centimetres in the center of the span. The expansion follows a gentle curve, almost imperceptible, and offers enough space for resting while crossing the bridge. The lighting, by itself low-powered, is directed only where needed, i.e. the paving of the bridge, to further optimize the energy saving and to avoid forms of light pollution. In addition, it is given the possibility to illuminate the underside of the bridge and the inclined pillars, from bottom up, in order to accentuate the facets of the concrete.

 

Piave-floden gangbro

Konkurrencen om gangbroen over Piave-flodens slugt gav DISSING+WEITLING architecture mulighed for at skitsere deres første bro i de italienske alper. Da den eksisterende buebro i Ponte nelle Alpi ikke længere var i stand til at opretholde den daværende blandede trafik af fodgængere, cyklister og biler, bad kommunen, Comune di Ponte nelle Alpi, om en ny sikker forbindelse. DISSING+WEITLINGs løsning tilbyder en privilegeret udsigtsplatform, hvorfra det er muligt at se den omkringliggende bjergrige region.

Designet er inspireret af de allerede eksisterende konstruktioner og især de to mest betydningsfulde arkitektoniske elementer: den smukke hvælvende bro af Eugenio Miozzi og Bortoluzzi Castle, som begge er betydningsfulde for byens historie. Den nye bro er enkel og elegant, men er en del af en kompleks sammenhæng og landskab. Designet afspejler den moderne teknologi i armeret beton, som broen af Eugenio Miozzi afspejler teknologien fra sin tid.

Broen er en armeret betonkonstruktion, som kan støbes på stedet eller samles af præfabrikerede elementer. Broen består af T-formede profiler, 180 centimeter dyb, som skaber plads til ledningsførelse i terræn. Bredden mellem broens værn veksler mellem en maksimal bredde på 400 til 500 centimeter på midten af spændvidden. Bredden følger en blød kurve, der næsten ikke registreres, og giver plads til at stoppe op. Belysningen, som er LED, er rettet mod der, hvor der er behov, dvs. belægningen på broen, for yderligere at optimere energibesparelsen og undgå lysforurening. De skråtstillede søjler og undersiden af broen er belyst med henblik på at fremhæve konstruktionens facetter.