panum university extension

Panum university extension

panum-25.jpg

facts

Panum
Laboratory and University facilities
Copenhagen, Denmark
2010

Competition: 2010, 2nd prize

Floor area: 35,000 m2

Client: The Danish Building and Property Agency
Architects
DISSING+WEITLING architecture
Arcrum arkitekter
Ratio Arkitekter
HWP arkitekten
Engineers
Leif Hansen, Orbicon
Oluf Jørgensen
Dr. Heinemkamp
F&M
Landscape: GHB Landsskabsarkitekter

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Panum
Laboratorie- og univerisitetsbyggeri
København, Danmark
2010

Konkurrence: 2010, 2. præmie

Areal: 35.000 m2

Bygherre: Universitets- og Bygningsstyrelsen
Arkitekter: 
DISSING+WEITLING architecture
Arcrum arkitekter
Ratio Arkitekter
HWP arkitekten
Ingeniør: 
Leif Hansen, Orbicon
Oluf Jørgensen
Dr. Heinemkamp
F&M
Landskabsarkitekt: GHB Landsskabsarkitekter

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Panum udvidelse

Visionen for udbygningen af Panum-komplekset rummede tanken om en helhedsplan, der markerede sammenhængen med Nørre Campus og integrerede Panum i nærmiljøet. Det er blandt andet i forlængelse heraf argumentet for et tårn opstod: Frygten for at en 35.000 kvadratmeter storr bygning ville afsætte et fodaftryk, der helt opslugte det område, man netop gerne så lokalmiljøet og resten af Panum få stillet til rådighed.

DISSING+WEITLINGs projekt tager sit afsæt i ønsket om at optimere, samle og åbne det eksisterende Panum kompleks ved hjælp af et arkitektonisk hovedgreb, der på en gang skal samle den nye og gamle bygning og samtidig åbne huset op imod nærmiljøet og delagtiggøre huset i byens rum. Projektet arbejder med en udvidelse af den centrale vandrehal, der bliver en udvekslingszone imellem forskere, studerende, patienter og offentligheden. Denne 3-dimensionelle rambla bliver et rekreativt strøg, hvor nye og eksisterende huse har deres sociale sfære og vidensveksling. Laboratorie- og forskningsdelen af huset vender sig imod byens liv og bringer forskerne i øjenhøjde med nærmiljøet. Ved at dreje kuberne mod eksisterende fikspunkter opstår der en dynamik i livet imellem husene, og det eksisterende Panums monolitiske optræden bliver delt op i mindre, mere menneskelige byskala-elementer. Laboratorierne er inddelt med total fleksibilitetet imellem kontor-og forskningsarealer og er indrettet til at give størst mulig udveksling forskere og personale imellem. Projektet er et lav-energiklasse 1 hus, med et årligt energiforbrug på under 50 kilowatt per kvadratmeter. Husets skrående grønne tage går i dialog med de omkringliggende bebyggelser og gør Panum til en del af byen i stedet for at fremmedgøre den derfra. Derudover afvikles alt teknik under tagfladerne.