odense university hospital

Odense University Hospital

1_OSH-GADE-01.jpg

facts

Odense University Hospital
Hospital, laboratory and education premises
Odense, Denmark
2010

Competition

Floor area: 207,000 m2

Client:
The Region of Southern Denmark
The HEALTHBY consortium:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (previously: Medplan Arkitekter)
Buro Happold Engineers Ltd (UK)
Buro Happold Aps (DK)

Renderings:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (previously: Medplan Arkitekter)

fakta

Odense Universitetshospital
Hospitals-, laboratorie- og uddannelsesbyggeri
Odense, Danmark
2010

Konkurrence

Etageareal: 207.000 m2

Bygherre:
Region Syddanmark
Konsortiet HEALTHBY:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (før Medplan Arkitekter)
Buro Happold Engineers (UK)
Buro Happold Aps (DK)

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture
RATIO (før Medplan Arkitekter)

Odense University Hospital

The competition comprised the planning of the new university hospital in Odense (new OUH) and the coupling to the existing University of Southern Denmark via a new Faculty of Health Sciences (SUND). The evaluation committee found that the proposed solution renders probable "... rhythm and life in an excellently composed thoroughfare." The competition proposal provided by the Dissing+Weitling's team (the HEALTHBY consortium) uses a compact urban design brief modelled on a newly developed suburb. The tight structure is built around a paved thoroughfare, fanning out at one end towards the south while gradually getting narrower towards the north, culminating in a striking square at the coupling to SUND. At that point, the composition is anchored by a 17-storey administration tower. This compact urban structure features periodic openings towards the east and west, providing views of the surrounding landscape. The thoroughfare is open to public transport, cars, bicycles and pedestrians in one "shared space".

 

Odense Universitetshospital

Konkurrencen omfattede planlægningen af det nye universitetshospital i Odense (Nyt OUH) og sammenkoblingen til det eksisterende Syddansk Universitet via et nyt sundhedsfagligt fakultet (SUND). Dommerkomiteen fandt at den foreslåede løsning sandsynliggjorde "...puls og liv i det fint komponerede hovedstrøg." Konkurrenceforslaget fra Dissing+Weitlings team (konsortiet HEALTHBY) anvender et kompakt bymæssigt hovedgreb med et nybygget brokvarter som forbillede. Den tætte struktur er opbygget omkring et belagt urbant hovedstrøg. Strøget åbner sig i den ene ende mod syd, mens det gradvist fortættes mod nord for at kulminere i en karakterfuld pladsdannelse ved koblingsleddet til SUND. Netop der forankres kompositionen af et 17-etagers administrationstårn. Den kompakte bystruktur inkluderer sporadiske åbninger mod øst og vest, hvilket giver udsyn til det omkringliggende landskab. Gennemkørslen er åben for offentlig transport, biler, cykler og gående i et "delt rum".