odense stibro

Odense Stibro

_aerial-04c.jpg

fakta

Bjælkebro over jernbanen ved Odense Banegård
Odense, Danmark

Konkurrence: 2012

Bygherre: Odense Kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: schlaich bergermann und partner (DE)
Landskabsarkitekt: SLA A/S (DK)

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture


relevante links

Dissing+Weitling har de seneste år været arkitekter på en række projekter, hvor netop byudvikling, vartegnseffekt og oplevelseskvaliteter har været i fokus. Blandt de mest omtalte er københavnerprojekterne Bryggebroen og Åbuen. 

 

facts

Pedestrian and bicycle bridge crossing railway tracks at Odense Station
Odense, Denmark

Competition: 2012

Client: Municipality of Odense
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: schlaich bergermann und partner (DE) 
Landscape Architect: SLA A/S (DK)

Renderings: DISSING+WEITLING architecture 

related links

Over the last few years, Dissing + Weitling architects have worked on a number of projects that focused particularly on urban development, landmark effect as well as visual and emotional impact. Among the most well-known and highly publicised are Bryggebroen (Quay Bridge) and Aagade Bridge in Copenhagen, Denmark.

Designforslag til Odense Stibro 2012

Odense Stibro-projektet bestod i at designe en stibro, der skulle lede fodgængere og cyklister over jernbanen vest for Odense Banegård og skabe en fast forbindelse mellem by og havn. Projektet har en vigtig rolle i den omfattende udvikling af Odense, der skal forvandle det tidligere havne- og industriområde, nord for jernbanen, til et attraktivt byområde med boliger og let erhverv. I den sammenhæng forventede Odense Kommune at stibroen samt de tilhørende pladser skulle bidrage med stærke oplevelsesmæssige kvaliteter for byen - både på tæt hold i passagen over broen og fra afstand som identifikationspunkt set fra jernbanen og den omgivende by.

De oplevelsesmæssige forventninger havde en afgørende betydning for DISSING+WEITLINGs udformning af broen. Hovedgrebet var med DISSING+WEITLING-partner Steen Savery Trojaborgs ord: "Hentet i klitternes lægivende gryder, træer, der vokser sammen som et tag over hovedet eller en beskyttende og favnende svanevinge."

Der var lagt vægt på tryghed, komfort samt opholds- og aktivitetsmuligheder i et differentieret forløb af åbne, transparente og overskuelige rum.

Resultatet var et stærkt og genkendeligt udtryk. Her formuleret i dommerkomitéens betænkning:

"Hovedgrebet er visuelt stærkt - en elegant  svunget form, der meget overbevisende både danner brodæk og overdækning i et flydende og organisk forløb udført i hvid metal og glas - det er en smuk, nærmest poetisk form, der formår at integrere broen og beskyttelsestagene til en helhed og herved tilføre stibroen et vitalt karakteristika. Formen giver en varieret rumlig oplevelse for folk, der bevæger sig over broen, og giver mulighed for forskellige kig og udsigter."

 

Odense Pedestrian Bridge

The new bridge will serve pedestrians and cyclists, creating a route for getting across the railway tracks west of Odense station and a fixed link between the city and harbour. Odense municipality attaches great importance to the project as part of the extensive development of Odense that is planned for the next few years, transforming the former industrial area to the north into an urban environment with housing and small businesses. The bridge is expected to provide a strong visual impact for Odense – when pedestrians and cyclists make their way across the bridge as well as from a distance as a landmark seen from the railway station and the surrounding city.

The expectations to the visual and emotional impact of the bridge were uppermost in the minds of the DISSING+WEITLING architects during the design phase. In the words of DISSING+WEITLING partner Steen Savery Trojaborg, the architectural vision “took its departure in the sheltering hollows of sand dunes, trees that grow together over your head like a roof and the comforting wing of a swan shielding you from harm.”

The result is a very recognisable structure with a strong visual expression. The panel of judges made the following deliberations:

“The architectural vision has a great visual impact: sweeping elegant lines that effortlessly create both the bridge deck and the roof in one fluid, organic structure produced in white metal and glass; it is an exquisite, almost poetic shape that integrates the bridge and the roofs, creating a unified structure of great vitality. The characteristic shape provides pedestrians and cyclists with varied spatial experiences and very different points on the bridge.”