odense canal link

Odense Canal Link

20090306-odense-canal-link---rendering-(1).jpg

facts

Odense Canal Link
4 lanes swivel bridge
Odense, Denmark
2009

Competition

Navigation clearance: 40 m

Client: The City of Odense
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: COWI
Landscape: Hasløv & Kjærsgaard

Renderings: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Odense kanalforbindelse
Svingbro med 4 baner
Odense, Danmark
2009

Konkurrence

Gennemsejlingsbredde: 40 m

Bygherre: Odense kommune
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: COWI
Landskabsarkitekt: Hasløv & Kjærsgaard

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture

Odense Canal Link

The new "channel link" through the northern part of Odense will go from Rismarksvej, through Bispeengen, across the Odense Canal and on to the crossing of Havnegade. The competition asked for the design of a movable bridge in connection with a new building for the administration of the canal. The new administration building is located on a narrow plot of land south of the turning bridge and in close relation to the channel. The view towards north is characterized by very rough hinterland with scattered commercial buildings, large tanks and recycled stock. The view towards the channel is completely different. It is possible to peer at the sea ships and the large meadow on the west and finally the city's emerging profile of the south. In this challenging dynamic and chaotic intersection between meadow, nature, and channel, business and heavy traffic, we seek to create a coherent idiom between the bridge and building. The kinship doesn't come out from a simplistic and stereotyped juxtaposition, but should rather be interpreted as our quest to create peace and cohesion in the project, despite the very diverse functions embedded in the area. The landscape horizontal nature of the low marsh area and the channel's large basin of water has suggested the idea of a building and bridge which position themselves as sculptural "landmarks" on the huge horizontal surface.

The bridge sharp angles and sculptural expression are transformed into the main administration building's shape and form the basis of the architectural thought. The building grows out of the landscape as a wedge or sculptural monolith, and ends at the top with a monitoring room. The monitoring room hangs like a crystal from the building and has the best vantage point over the bridge, canal and the traffic situation. The building stands solidly on a sturdy base that stretches across the narrow plot of land. The site is perceived as a great unifying surface that distributes traffic and parking on the east side entrance to the building to the south and with good living areas on the west side, facing the canal. The Channel Bridge is a swing bridge, which when open allows a free passage width of 40 meters. The bridge's rotating function is immediately readable. It is our intention to create a bridge deck, which is designed as two steel boxes with the same cross section as the meadow bridge's concrete beams. The rotation of the steel fin gives the bridge a dynamic and recognizable profile. Fin's rear portion is filled with concrete and serves as a counterweight to balance the bridge deck over the swivel pill. While concrete surface are left with their natural colour, steel surfaces are painted with the exception of crash barriers and handrails which are galvanized.

 

Odense kanalforbindelse

Den nye kanalforbindelse i den nordlige del af Odense vil strække sig fra Rismarksvej, gennem Bispeengen, krydse Odense kanal og videre hen til Havnegade. Odense kommune ønskede udformningen af en bevægelig bro i forbindelse med en ny bygning til kanalens administration. Den nye administrationsbygning ligger på en smal grund syd for broen og i tæt relation til kanalen. Udsigten mod nord er karakteriseret ved et barskt bagland med spredte kommercielle bygninger og Industri. Udsigten ud over kanalen er helt anderledes. Man har udsigt til forskelligartede skibe, den store eng mod vest og byens profil mod syd. I det dynamiske og kaotiske skæringspunkt mellem eng, natur, kanal og erhvervslivet samt det tungt trafikerede område, ønskede DISSING+WEITLING architecture at skabe et sammenhængende formsprog mellem broen og administrationsbygningen. Denne sammenhørighed skal tolkes som en stræben efter at skabe ro i området på trods af de meget forskelligartede bygninger og funktioner. Landskabets horisontale karakter - et resultat af de lave moseområder og kanalens store blå flade, har været en inspirationskilde til konceptet, at broen og bygningen rejser sig som skulpturelle vartegn på den store horisontale flade.

Broens skarpe vinkler og skulpturelle udtryk har dannet grundlag for administrationsbygningens form samt den arkitektoniske tanke om samhørighed. Bygningen vokser ud af landskabet som en kile eller skulpturel monolit med mulighed for at overskue det hele fra udsigtsrummet der befinder sig øverst oppe. Udsigtsrummet hænger som en krystal ud fra bygningen og har den bedste udsigt over broen, kanalen og trafiksituationen. Bygningen står solidt på en robust base, der strækker sig over den smalle grund. Sitet opfattes som en samlet flade, der har den tunge trafik samt parkering på den østlige del, indgangen mod syd og grønne områder til den vestlige side ud mod kanalen. Broen er en svingbro, der kan give plads til fri passage på en bredde på 40 meter. Broens funktion er anskueliggjort i konstruktionen.Stålfinnen giver broen et dynamisk og genkendelig profil. Finnens bagerste element er fyldt med beton, der fungerer som modvægt til at balancere brodækket over drejningspunktet. Ståloverfladerne, undtaget autoværn og håndlister som er galvaniseret, er blevet malet, hvorimod betonoverfladerne beholder deres naturlige farve.