ny østergade masterplan

Ny Østergade masterplan

Aerial.jpg

facts

Ny Østergade
Masterplan
Roskilde, Denmark
2016

Open competition

Site area: approx. 100,000 m2

Client: The City of Roskilde
Architects:
DISSING+WEITLING architecture
jaja architects
Engineer: Arup
Landscape: SLA Landskab 

Renderings
DISSING+WEITLING architecture
jaja architects
SLA Landskab

fakta

Ny Østergade
Helhedsplan
Roskilde, Danmark
2016

Åben idékonkurrence

Områdeareal: ca. 100.000 m2

Opdragsgiver: Roskilde Kommune
Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
jaja architects
Ingeniør: Arup
Landskabsarkitekt: SLA Landskab

Visualiseringer:
DISSING+WEITLING architecture
jaja architects
SLA Landskab

Ny Østergade

DISSING+WEITLING architectures forslag til helhedsplan for Ny Østergade består af tre hovedelementer, der tilsammen afspejler en større vision for hele Roskilde bykerne. De tre elementer består af Ny Østergade Byporte, Ny Øster (By)gade og Ny Øster Boulevard, hvor byporterne markerer overgangen til byen og skaber forbindelse fra det ene byrum til det andet, imens bygaden skaber en større sammenhæng i hele bydelen.

Den oprindelige Ny Østergade omdannes til en grøn boulevard, der skaber overgangen mellem parcelhusområderne og den nye bydel. Udviklingsområdet, der i dag flankeres af jernbanen på den ene side og Ny Østergade på den anden, rummer både tydelige muligheder og udfordringer; begge sider har støjudfordringer, og den smalle byggegrund tilsiger en bebyggelse, som tilpasser sig meget præcist i forhold til de givne rammer.

De nye og opgraderede forbindelser på tværs af jernbanen fungerer som pejlemærker fordelt langs hele området. Som en serie af levende byrum danner de kimen til den øvrige udvikling. Byens porte er et afgørende element i at skabe en sammenhængende by, der spænder mellem den historiske og nye bydel. Med afsæt i grundens udstrækning og rytmen af byrum ved Byens Porte, foreslår vi en bebyggelse opdelt i tydelige strukturer, der i arkitektur, samt højde og aftryk formes efter helt specifikke lokale omstændigheder og muligheder.

Helhedsplanen har fokus på at skabe optimale forholde for fodgængere og cyklister, så der opstår gnidningsfrie bevægelser i den nye bydel, samt, på tværs af jernbanen, i forbindelse med den historiske. Bygaden er forbeholdt ‘bløde trafikanter’, med undtagelse af varelevering. Boulevardens nye vejprofil med momentvise grønne byrum skaber desuden forbedrede forhold for fodgængere og cyklister.