ny østergade i roskilde

Ny Østergade i Roskilde

23568_illustrationer31.jpg

facts

Ny Østergade i Roskilde
Roskilde, Denmark 

Masterplan
Open competition: 2016
Site area: approx. 100.000 m²

Client: Roskilde Municipality

Architects: 
DISSING+WEITLING architecture
jaja architects

Engineer: Arup
Landscape Architect: SLA Landskab 

fakta

Ny Østergade i Roskilde
Roskilde, Danmark 

Helhedsplan
Åben idékonkurrence: 2016
Areal: ca. 100.000 m²

Opdragsgiver: Roskilde Kommune

Arkitekter:
DISSING+WEITLING architecture
jaja architects

Ingeniør: Arup 
Landskabsarkitekt: SLA Landskab

Ny Østergade i Roskilde 

DISSING+WEITLINGs forslag til helhedsplan for Ny Østergade består af tre hovedelementer – der tilsammen danner et grundlag for en større vision, der favner hele Roskilde bykerne. De tre elementer består af Ny Østergade Byporte, Ny Øster (By)gade og Ny Øster Boulevard, hvor byporterne markerer overgangen til byen og skaber forbindelse fra det ene byrum til det andet, i mens bygaden skaber en større sammenhæng i hele bydelen. Den oprindelige Ny Østergade omdannes til en grøn boulevard, der formidler den skalmæssige overgang mellem parcelhusområderne og den nye bydel. 

Udviklingsområdet, der i dag flankeres af jernbanen på den ene side, og Ny Østergade på den anden, har en udformning, som fordrer tydelige muligheder og udfordringer.  Begge sider har støjudfordringer, og den smalle byggegrund tilsiger en bebyggelse, som tilpasser sig meget præcist i forhold til de givne rammer.

De nye og opgraderede forbindelser på tværs af jernbanen skaber en rytme af pejlemærker fordelt langs hele området. Som en serie af forskelligartede og levende byrum danner de kimen til den øvrige udvikling. Byens porte er et afgørende element i at skabe en sammenhængende by, der spænder mellem den historiske og nye bydel. Med afsæt i grundens udstrækning og rytmen af byrum ved Byens Porte, foreslår vi en bebyggelse opdelt i tydelige bygningsstrukturer, der i arkitektur, samt højde og fodaftryk formes efter helt specifikke lokale omstændigheder og muligheder. Helhedsplanen har fokus på at skabe optimale forholde for fodgængere og cyklister, så der opstår gnidningsfrie bevægelser i den nye bydel, samt, på tværs af jernbanen, i forbindelse med den historiske. Bygaden er forbeholdt bløde trafikanter, med undtagelse af varelevering. Boulevardens nye vejprofil med momentvise grønne byrum skaber desuden forbedrede og mere attraktive forhold for fodgængere og cyklister.