ny carlsberg glyptotek extension

Ny Carlsberg Glyptotek extension

Ny Carlsberg Glyptotek DW 4060-04-M-2.jpg

facts

Ny Carlsberg Glyptotek
Extension, Research Library and Canteen
Copenhagen, Denmark
1992-1994

Completed 1994

Floor area: 2,000 m2

Client: Ny Carlsberg Glyptotek
Client Advisor: Byggedirektoratet
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Crone & Koch
Landscape: Birgitte Fink

Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Ny Carlsberg Glyptotek
Udvidelse af forskningsbibliotek og kantine
København, Danmark
1992-1994

Udført 1994

Etageareal: 2.000 m2

Bygherre: Ny Carlsberg Glyptotek
Bygherrerådgiver: Byggedirektoratet
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Crone & Koch
Landskabsarkitekt: Birgitte Fink

Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Ny Carlsberg Glyptotek extension

Ny Carlsberg Glyptotek was built in two stages from 1892 to 1897 by architect Wilhelm Dahlerup and from 1901 to 1906 by Hack Kampmann. The whole complex is listed. From 1987 until 2007 DISSING+WEITLING was house architect during several rstorations, alterations, extensions and redecorations. From 1992 until 1994 D+W conducted a thorough restoration and alteration of primarily the building by Kampmann.

One of the most important projects was to restorate and extend the reseach library situated in the building by Kampmann. The collection at the reseach library of Ny Carlsberg Glyptotek is an extension of Brewer Carl Jacobsen’s original personal library. The collection includes primarily sculpture of Greek, Egyptian, Etruscan and Roman origin, as well as Danish and French art from the 19th century. The library is an important addition to the collection, and is open to Glyptotek-employees and external scholars.

The new library isan addition within one of the original courtyards, in close proximity of the main library.  Its basis are the architectural principles and modules found in the original library, but with a modern approach. The new two storey room has balconies and wooden bookcases, all completed with the same care and attention to details that is found in the original library.

The balconies are a cantilevered steel construction with a steel grate floor. The entire room is surfaced with wood: maple floors with belinga patterned borders, arched maple ceilings with vaulted a milk white acrylic skylight, that gives a calm, diffused light to the room.  Bookcases with glass sliding doors are also made of maple. The room is furnished with a counter and three square standing height tables with steel pedestal bases and belinga tops with inlayed leather. In the original library there is a study hall with work desks and for external visitors there are two study rooms on each floor.

 

Ny Carlsberg Glyptotek udvidelse

Ny Carlsberg Glyptotek er opført i to etaper ved arkitekt Wilhelm Dahlerup fra 1892 til 1897 og arkitekt Hack Kampmann fra 1901 til 1906. Det samlede bygningskompleks er fredet. I perioden 1987-2007 har DISSING+WEITLING architecture fungeret som husarkitekt ved adskillige renoveringer, ombygninger, nybygninger samt nyindretninger. Fra 1992 til 1994 havde tegnestuen til opgave at forestå en gennemgribende om- og nybygning primært i Kampmanns bygning.

En af de vigtigste opgaver var her at renovere og udvide Glyptotekets forskningsbibliotek, beliggende i Kampmanns del af bygningskomplekset. Bogsamlingen er en videreførelse af brygger Carl Jacobsens oprindelige håndbibliotek. Den omhandler specielle emner fra græsk, ægyptisk, etruskisk og romersk kunst, hovedsagelig skulptur, samt dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede. Biblioteket er et vigtigt supplement til selve samlingerne, og er tilgængelig for Glyptotekets ansatte, samt eksterne forskere.

Det nye bibliotek er etableret i en tilbygning i en af de oprindelige lysgårde, og i nær tilknytning til det eksisterende bibliotek. Man har ved projekteringen taget udgangspunkt i det oprindelige biblioteks arkitektoniske princip og modulering, men har lagt vægt på at give det nye en tidssvarende udformning. Ligesom det oprindelige bibliotek, er det nye et dobbelthøjt rum med balkoner og reoler.

Balkonerne består af en udkraget stålkonstruktion med gitterriste. Iøvrigt er hele rummet beklædt med træ: ahorngulv med belinga mønsterborter, buet ahornloft med ligeledes buet, gennemgående ovenlys i mælkehvidt acryl, som giver et roligt, diffust lys ned i rummet. Bogskabe er ligeledes udført i ahorn med glasskydedøre. Rummet er møbleret med en opsynsskranke i ahorn samt tre kvadratiske fralægningsborde i ståhøjde, udført af stålunderstel og belinga-bordplade beklædt med oksehud i felter. I det oprindelige bibliotek er der læsesal med arbejdsborde. Til brug for eksterne besøgende er der indrettet to studierum på hver etage.