glyptoteket - forskningsbibliotek

Ny Carlsberg Glyptotek - forskningsbibliotek og kantine

Ny-Carlsberg-Glyptotek-DW-4060-04-M.jpg

fakta

Udvidelse af forskningsbibliotek og kantine
København, Danmark
1994

Areal: 2.090

Bygherre: Ny Carlsberg Glyptotek
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Bygherrerådgiver: Byggedirektoretet
Ingeniør: Crone & Koch
Landskabsarkitekt: Birgitte Fink

Præmieret af Københavns Kommune 1996

facts

Research Library and Canteen
Copenhagen, Denmark
1994

Area: 2,090

Client: Ny Carlsberg Glyptotek
Client Advisor: Byggedirektoretet
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Crone & Koch
Landscape Architect: Birgitte Fink

Awards: Beautiful Building Award for Alterations and Renovation 1996 by the City of Copenhagen

 

Ny Carlsberg Glyptotek, Udvidelse af forskningsbiblioteket

Ny Carlsberg Glyptotek er opført i 2 etaper ved arkitekt Wilhelm Dahlerup fra 1892 til 1897 og arkitekt Hack Kampmann fra 1901 til 1906. Det samlede bygningskompleks er fredet.

I perioden 1987-2007 har DISSING+WEITLING architecture fungeret som husarkitekt ved adskillige renoveringer, ombygninger, nybygninger samt nyindretninger. Fra 1992 til 1994 havde tegnestuen til opgave at forestå en gennemgribende om- og nybygning primært i Kampmanns bygning.

En af de vigtigste opgaver var her at renovere og udvide Glyptotekets forsknings-bibliotek, beliggende i Kampmanns del af bygningskomplekset. Bogsamlingen er en videreførelse af brygger Carl Jacobsens oprindelige håndbibliotek. Den omhandler specielle emner fra græsk, ægyptisk, etruskisk og romersk kunst, - hovedsagelig skulptur, - samt dansk og fransk kunst fra det 19. århundrede. Biblioteket er et vigtigt supplement til selve samlingerne, og er tilgængelig for Glyptotekets ansatte, samt eksterne forskere.

Det nye bibliotek er etableret i en tilbygning i en af de oprindelige lysgårde, og i nær tilknytning til det eksisterende bibliotek. Man har ved projekteringen taget udgangspunkt i det oprindelige biblioteks arkitektoniske princip og modulering, men har lagt vægt på at give det nye en tidssvarende udformning.

Ligesom det oprindelige bibliotek, er det nye et dobbelthøjt rum med balkoner og reoler.

Balkonerne består af en udkraget stålkonstruktion med gitterriste. Iøvrigt er hele rummet beklædt med træ: ahorngulv med belinga mønsterborter, buet ahornloft med ligeledes buet, gennemgående ovenlys i mælkehvidt acryl, som giver et roligt, diffust lys ned i rummet. Bogskabe er ligeledes udført i ahorn med glasskydedøre.

Rummet er møbleret med en opsynsskranke i ahorn samt tre kvadratiske fralægningsborde i ståhøjde, udført af stålunderstel og belinga-bordplade beklædt med oksehud i felter. I det oprindelige bibliotek er der læsesal med arbejdsborde. Til brug for eksterne besøgende er der indrettet to studierum på hver etage.

 

The New Carlsberg Glyptotek Research Library Expansion 

The collection at the Reseach Library of the New Glyptotek is an extension of Brewer Carl Jacobsen’s original personal library. The collection includes primarily sculpture of Greek, Egyptian, Etruscan and Roman origin, as well as Danish and French art from the 19th century. The library is an important addition to the collection, and is open to Glyptotek employees and external scholars.

The new library is  an addition within one of the original courtyards, in close proximity of the main library.  Its basis are the architectural principles and modules found in the original library, but with a modern approach. The new two storey room has balconies and wooden bookcases, all completed with the same care and attention to details that is found in the original library.

The balconies are a cantilevered steel construction with a steel grate floor. The entire room is surfaced with wood: maple floors with belinga patterned borders, arched maple ceilings with vaulted a milk white acrylic skylight, that gives a calm, diffused light to the room.  Bookcases with glass sliding doors are also made of maple. The room is furnished with a counter and three square standing height tables with steel pedestal bases and belinga tops with inlayed leather.