novo nordisk novolet

Novo Nordisk Novolet

fakta

Novo Nordisk Hillerød, 25A
Automatiseret Insulinpåfyldningsfabrik
Hillerød, Danmark

Udførselse: 1998

Etageareal: 17.000 

Klient: Novo Nordisk A/S
Bygherrerådgiver: Novo Nordisk Engineering
Arkitekt:
DISSING+WEITLING architecture
Novo Nordisk Engineering
Ingeniør, statik: Rambøll, Hannemann & Højlund
Ingeniører, el: Mogens Balslev
Ingeniør, installationer: Birch & Krogboe

facts

Novo Nordisk Hilleroed, 25A
Automated Insulin Filling Plant
Hilleroed, Denmark

Completion: 1998

Floor area: 17.000 

Client: Novo Nordisk A/S
Client Adviser: Novo Nordisk Engineering
Architect:
DISSING+WEITLING architecture
Novo Nordisk Engineering
Structural Engineer: Rambøll, Hannemann & Højlund
Electrical Engineer: Mogens Balslev
Services Engineer: Birch & Krogboe

 

Novo Nordisk Novolet - Bygning 25A

Novo Nordisk erhvervede i 1991 området i Hillerød, der før husede Statens Forsøgsmejeri.

Områdets størrelse og struktur muliggør en bebyggelse på 400.000 m² primært til produktion og administration.

NovoLet® Complet, der er fabrikkens navn, udgør sammen med den nærliggende DCP plaststøbefabrik en komplet produktion af insulinpennen NovoLet®.

Fabrikkens udformning er funktionsbestemt i et optimalt produktionsflow, hvor de enkelte funktioner somfyldeafsnit, samleautomater, pakkeri, højlager, vaskeri, kantine, affaldsafsnit, laboratorium, kantine og administration, er placeret langs en dobbelthøj forbindelsesgang. I en selvstændig bygning er indrettet energicentral med tilhørende køletårn.  Forsyningsledninger fremføres i forbindelsesgangens kælderniveau, materialetransport foregår i stueetagen og persontrafik på 1. sal.

Fabrikken er projekteret og opført efter særlige krav til farmaceutisk produktion (GMP- krav) for at opnå de amerikanske sundhedsmyndigheders (FDA) godkendelse.

Hovedindgangen er placeret mod syd i den dobbelthøje forbindelsesgang. Produktionen af insulinpåfyldning foregår i et selvstændigt klassificeret bygningsafsnit med efterfølgende samle-/pakkeafsnit og opbevaring i kølehøjlager. Processen er fuldautomatisk, hvor kommunikationen mellem funktionerne udføres af automatisk styrede transportvogne og rullebånd. 

I lighed med den eksisterende DCP-fabrik er de primære bygninger opmuret i en gulgrøn teglsten. Højlager og energicenter er i sortbrun tegl. Forbindelsesgangen er opført som en let bygning med facader i glas og aluminium.

 

Novolet, Novo Hillerød, Building 25A

In 1991, Novo Nordisk acquired the area in Hillerød that previously housed the National Model Dairy.

The area's size and structure allowed a building of 400 000 m², primarily for production and administration. The siting of the plant is part of the plan for the future development for this area.

NovoLet® Complet, as the factory is called, constitutes, together with the nearby situated DCP plastic casting factory, the complete production plant for the insulin pen NovoLet®.

The factory is designed around an optimal production flow where the individual functions such as filling, assembly, packing, high bay storage, laundry, waste unit, laboratory, canteen and administration, are placed along a double-height communication passage. A separate building contains the power plant and related cooling tower.

The factory is designed and built according to the special requirements for pharmaceutical production (GMP requirements) so as to obtain the approval of the American health authorities (FDA) in order to be able to sell the insulin pen world wide.

The plant is designed so that supply lines are located in the communication passage in the basement, material transport takes place on the ground floor and pedestrian traffic on the first floor. Technical installations are housed on the roof.

The main entrance is at the southern end of the double-height communication passage. Here the staff change clothes at ground level while visitors pass through a lobby at reception on the first floor, from where there is access to the visitor's balcony.

The production of insulin refills takes place on the ground floor in an independent, classified section of the building with subsequent assembly, packing and storage in high bay storage. The process is fully automatic and communication between functions is carried out by automatically controlled trucks and conveyor belts.

As with the existing DCP factory, the primary buildings are constructed in a yellow-green brick, while the high bay storage and the power plant are constructed in a black-brown brick. The connecting communication passage is a light building with facades of glass and aluminium.