novo nordisk ps warehouse

Novo Nordisk PS Warehouse

dw-nn-ps-warehouse-facade_2500px.jpg

facts

Novo Nordisk PS Warehouse
Pharma warehouse
Hillerød, Danmark
2014-2018

Completed 2018

Floor area: 21,000 m2

Client: Novo Nordisk
Lead advisor: Alectia
Architect: DISSING+WEITLING architecture
Engineer: Alectia
Landscape: Henrik Jørgensen

Renderings: DISSING+WEITLING architecture
Photos: DISSING+WEITLING architecture

fakta

Novo Nordisk PS Warehouse
Farmaceutisk lagerbygning
Hillerød, Danmark
2014- 2018

Udført 2018

Etageareal: 21.000 m2

Bygherre: Novo Nordisk
Totalrådgiver: Alectia
Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør: Alectia
Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen

Visualiseringer: DISSING+WEITLING architecture
Fotos: DISSING+WEITLING architecture

Novo Nordisk PS Warehouse

DISSING+WEITLING har tegnet PS Warehouse, som skal styrke Novo Nordisks interne supply chain i forbindelse med deres lægemiddelproduktion. Lageret skal således forsyne alle Novo Nordisks produktionsfaciliteter med råmateriale til fremstilling af blandt andet diabetesmedicin. Vores overordnede mål med PS Warehouse var at løse den danske farma-gigants behov for en funktionsadskilt lagerbygning med en gennemtænkt og gnidningsløs logistik, som samtidig danner ramme om den gode arbejdsplads. Arkitekturen er præget af modernistisk rationalitet med en logisk, funktionel disposition, der skaber optimale betingelser for bygningens komplekse indre logistik. Det 21.000 kvadratmeter store bygningsvolumen er inddelt i en række funktionsadskilte lagerenheder forbundet af en tekniktung ”rygrad”. De mindre volumener danner hver især rammen om en specifik lagerfunktion – køle-, frost-, syre/base-, brand-, og enzymlager – med tilhørende varemodtagelse samt renrumslaboratorier og administrationsfaciliteter. Lagerenhederne er forbundet omkring en fælles hovedkorridor, en tekniktung ”rygrad”, der forbinder lagerfunktionerne. Der må ikke være dagslys i selve lagerenhederne, og her er facaderne derfor lukkede. Dagslys er dog en af de vigtigste parametre i forhold til at skabe rumlig kvalitet for de ansatte, der skal arbejde i bygningen. Derfor er dagslys i høj grad prioriteret i bygningens øvrige rum via ovenlys og store vinduespartier, som også understøtter den interne orientering i det store bygningskompleks. De lukkede lagerfacader er beklædte med skærmtegl, som relaterer sig til de øvrige facader i Novo Nordisks omfattende fabriks- og administrationsfaciliteter i Hillerød.