novo nordisk, main reception

Novo Nordisk, main reception

DW-10247-Novo-6A-20-H.jpg

fakta

Novo Nordisk, hovedreception
Ny reception og gæstekantine
Novo Nordisk, Bygning 6A
Bagsværd, Danmark
2006

Udført 2006

Aareal: 1.130 m2

Arkitekt: DISSING+WEITLING architecture
Landskabsarkitekt: Henrik Jørgensen
Ingeniør: Leif Hansen
Indretning: DISSING+WEITLING architecture
Snedker: Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri

Fotos: MEW

facts

Novo Nordisk, main reception
New reception and guest canteen
Novo Nordisk, Building 6A
Bagsvaerd, Denmark
2006

Completed 2006

Floor area: 1,130 m2

Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape: Henrik Jørgensen
Engineer: Leif Hansen
Interior: DISSING+WEITLING architecture
Cabinetmaker: Solrød Møbel- og Maskinsnedkeri

Photos: MEW

Novo Nordisk, hovedreception

Med den gennemgribende ombygning og nyindretning af hovedsædets reception i Bagsværd kan Novo Nordisk modtage sine gæster i et helt nyt, åbent og imødekommende miljø. Dissing+Weitlings udvikling af det nye receptionskoncept har været koncentreret om at skabe de optimale rammer for den besøgendes oplevelse af virksomheden, hvor pointen er at Novo Nordisks gæster skal modtages i omgivelser der klart og umiddelbart formidler virksomhedens ånd.

Ved ankomst mødes man af et vandspejl, der reflekterer facaden og trækker linjer gennem ankomstområdet og videre ind i hjertet af hovedbygningen.

I den nye reception er der arbejdet med en opblødning af den formelle grænse mellem de besøgende og de ansatte. Skrankerne er således afløst af cylinderformede receptions-øer, og venteområdet er indrettet som en cafe med espressokaffer, frugt, vand samt trådløs internetadgang. Materialevalget er eksklusivt, men uhøjtideligt og rummets funktioner er på én gang overraskende og intuitive.

 

Novo Nordisk, main reception

After extensive alterations and new fitting-out of the reception area of the headquarters in Bagsvaerd, Novo Nordisk can now receive guests in a completely new, open and accommodating environment.

Dissing+Weitling’s development of the new reception concept has been focused on creating the optimal setting for the visitor’s perception of the company – the point being that guests of Novo Nordisk should be received in surroundings which clearly and immediately communicate the spirit of the company.
The design of the new reception was concerned with a softening of the formal boundary between visitors and employees. Counters are therefore replaced by cylinder-shaped reception islands, and the waiting area is arranged as a café with refreshments like coffee, fruit and water, as well wireless internet access. The selection of materials is exclusive but unpretentious, and the functions of the room are at once surprising and intuitive.