nordea hovedsæde

Nordea Hovedsæde

start_billede.jpg

fakta

Domicilbygning 

Konkurrence: 2011
70.000

Arkitekt: DISSING+WEITLIG architecture
Landskabsarkitekt: SCHØNHERR Landskab  
Ingeniør: COWI  

facts

Nordea Headquarters

Competition: 2011
70.000

Architect: DISSING+WEITLING architecture
Landscape architect: SCHØNHERR Landskab  
Engineer: COWI