novo nordisk ps warehouse

Novo Nordisk PS Warehouse

dw-nn-ps-warehouse-facade_2500px.jpg

fakta

Farmaceutisk lagerbygning
Hillerød, Danmark

Status: under udførelse
Forventet udførelse: 2017

Areal: 21.000 m2

Bygherre: Novo Nordisk

Totalrådgiver: Alectia
Arkitekt:  DISSING+WEITLING architecture
Ingeniør:  Alectia
Landskabsarkitekt:  Henrik Jørgensen

facts

Pharma warehouse
Hillerød, Danmark

Status: under construction
Expected completion: 2017

Total floor area: 21.000 m2

Client: Novo Nordisk

Lead advisor: Alectia
Architect:  DISSING+WEITLING architecture
Engineer:  Alectia
Landscape:  Henrik Jørgensen

Farmateknologisk lagerbygning for Novo Nordisk i et stringent, rationelt udtryk. Det 21.000 m2 store bygningsvolumen inddeles i funktionsadskilte mindre lagerenheder og renrum forbundet af en tekniktung ”rygrad”.

PS Warehouse skal styrke Novo Nordisks interne supply chain i forbindelse med deres lægemiddelproduktion. Lageret skal således forsyne alle Novo Nordisks produktionsfaciliteter med råmateriale til fremstilling af medicin til blandt andet diabetespatienter.

Vores overordnede mål med PS Warehouse var at løse den danske farma-gigants behov for en funktionsadskilt lagerbygning med en gennemtænkt og gnidningsløs logistik, som samtidig danner ramme om den gode arbejdsplads. Arkitekturen er præget af modernistisk rationalitet med en logisk, funktionel disposition, der skaber optimale betingelser for bygningens komplekse indre logistik. 

Det 21.000 m2 store bygningsvolumen er inddelt i en række funktionsadskilte lagerenheder forbundet af en tekniktung ”rygrad”. De mindre volumener danner hver især rammen om en specifik lagerfunktion – køle-, frost-, syre/base-, brand-, og enzymlager – med tilhørende varemodtagelse samt renrumslaboratorier og administrationsfaciliteter. Lagerenhederne er forbundet omkring en fælles hovedkorridor, en tekniktung ”rygrad”, der forbinder lagerfunktionerne.

Der må ikke være dagslys i selve lagerenhederne, og her er facaderne derfor lukkede. Dagslys er dog en af de vigtigste parametre i forhold til at skabe rumlig kvalitet for de ansatte, der skal arbejde i bygningen. Derfor er dagslys i høj grad prioriteret i bygningens øvrige rum via ovenlys og store vinduespartier, som også understøtter den interne orientering i det store bygningskompleks. De  lukkede lagerfacader er beklædte med skærmtegl, som relaterer sig til de øvrige facader i Novo Nordisks omfattende fabriks- og administrationsfaciliteter i Hillerød, som fx vores automatiserede insulinpåfyldningsfabrik Novolet.