11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

Kontorværket – nyt kontorhus for NCC i harmoni med omgivelserne

Kontorværket i Valby bevæger sine brugere inde og ude.

Tæt på Københavns centrum, tæt på Valby Parken og tæt på Frederiksberg Have. Kontorværket ligger centralt i forhold til både grønne byrum og offentlig transport - i bydelen Valby, som er i rivende udvikling. De dynamiske omgivelser spiller en vigtig rolle for det nye kontorbyggeris arkitektoniske vision, udseende og funktion.

Kontorværkets placering i et af Københavns vækstområder har fra starten bragt projektets parter sammen om hensyn til både arkitektur, brugere og urban udvikling. Kontorhuset er tegnet på baggrund af analyser af området, en ny lokalplan udarbejdet sammen NCC, Københavns Kommune og DISSING+WEITLING architecture. Kontorkomplekset indtager sin plads i byen - ikke anmassende, men relationelt og i dialog med det eksisterende, og med det bedste flow for brugere – udvendigt og indvendigt:

- Vi har gennem hele forløbet været i tæt, konstruktiv dialog med Københavns Kommune for at skabe det bedste byggeri til området. Det er meget frugtbart, når vi som her er med til at udarbejde lokalplanen, og vi er forskellige kompetencer, der arbejder for at gøre det bedste - både for brugerne og for bydelen, fortæller Karsten Brandt-Olsen, som er sagsarkitekt hos DISSING+WEITLING architecture, og har stor erfaring med at skabe tilpasset arkitektur.

Materialer som hårdtbrændt tegl i rødlige nuancer, anodiseret aluminium, glat forskallet beton og glaspartier spiller sammen på områdets særlige historisk-arkitektoniske udtryk og de røde teglbygninger, som er et særkende for Valby.

Industrielt udtryk og grønne uderum

Hensynet til omgivelserne og harmonien mellem bevaring og fornyelse rækker helt fra lokalplan til materialevalg; Bygningens facader og materialer er robuste og taktile, og store glaspartier søger sine steder for varieret dagslys og transparens, der understøtter stueetagens udadvendte funktioner og giver indtryk af et hus, som harmonerer med de grønne byrum og bydelens lokale gamle industribygninger. Facade-fladerne opfylder med sine forskellige højder en tilpasning til de omgivende bygninger og giver samtidig et spil mellem lys og skygge. Op ad nordfacaden vokser grønne slyngplanter i harmoni med den øvrige landskabsarkitektur.

Udklip.JPG
Fællesskab København er en vision med pejlemærker for teknik- og miljøområdet frem til 2025. Pejlemærkerne – en levende by, en by med kant og en ansvarlig by – skal realiseres på basis af kommuneplanen.
— Københavns Kommune. Lokalplan Gammel Køge Landevej

Terræn og niveauer

Et naturligt fald i terrænet er udnyttet til at skabe et levende terrasseret landskab, der er med til at markere pladser, opholdsarealer og cykelparkering. En trærække langs Gammel Køge Landevej markerer overgang mellem det offentlige og private, mens en vekselvirkning mellem grønne kanter, robuste materialer som beton, cortenstål og træsiddeplader skaber plads til ophold i byrummet.
Det udvendige flow og udtryk er designet i samarbejde med 1:1 Landskab.

Fælles atriumhave, som giver lys og fælles uderum.

Fleksible rum og fælles identitet

Kontorværket består af multifleksible bygninger, som kan opdeles i selvstændige enheder og tilpasses forskellige virksomheders størrelser og behov. Dobbeltgang og midterkerne kan gøres til fleksible arbejdszoner og tager hensyn til både koncentration og arbejdsfællesskab. Samtidig har bygningerne rum til fællesfaciliteter både inde og ude, som fx lobby, kantine, køkken, mødezoner, café, parkeringshus og værksteder. Udenfor binder stisystemer bygningsenhederne sammen, og centralt i den ene bygnings lobby findes en fælles atriumhave, som er med til at understrege Kontorværkets identitet og kvalitet.

Se læs mere og se flere billeder på Kontorværket

Relateret

Læs mere om DISSING+WEITLING architectures arbejde med domiciler og kontormiljøer:
Designing from the inside out