11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

DISSING+WEITLING architecture tegner verdens længste flydebro

Foto: Statens vegvesen Region vest

Foto: Statens vegvesen Region vest

Konceptarbejdet for en ny 5 kilometer lang flydebrosløsning er skudt i gang. Frem mod 2020 er DISSING+WEITLING architecture på det konkurrencevindende hold, som skal tegne og rådgive om den mest fordelagtige broløsning på motorvej E39 over Bjørnafjorden i Hordaland i Norge.

Konceptudviklingsfasen udføres på vegne af Statens vegvesen og indebærer udvikling og dokumentation af fire mulige broløsninger, der skal forbinde Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Konceptundersøgelsen er det grundlag, som de norske vejmyndigheder vælger broløsningen ud fra.

Broen skal erstatte den nuværende færge og dermed tilbyde en reduktion i rejsetiden fra 40 minutters sejlads til 11 minutters kørsel i bil. Broen får også en gang- og cykelbro.

I en fælles pressemeddelelse om den nye banebrydende og udfordrende opgave hedder det:

-       I et projekt som dette findes der ingen standardløsning. Vi har etableret en ekspertgruppe med spidskompetencer inden for transport og broer, offshore og opgaver til havs. Det her er en spændende opgave, der kræver udvikling af teknologi. (…)

Og fra Svein Erik Jakobsen fra ingeniørvirksomheden Aas-Jakobsen, som er projektleder i projekteringsgruppen, lyder det:

-       Dette er måske det mest udfordrende tværfaglige projekt i Norge i nyere tid.

DISSING+WEITLING architecture er valgt som projektets arkitekter på baggrund af sin omfattende specialviden inden for brodesign i mange dele af verden og i udfordrende landskaber. Jesper Henriksen, som er ledende designer på projektet hos DISSING+WEITLING architecture, fortæller om visionerne for broen:

-       Broen bliver alene pga. sin størrelse markant i landskabet, så vi arbejder med en enkel og forståelig konstruktion, der designmæssigt tager afsæt i de kontekstuelle benspænd, der findes i det smukke norske landskab. Du kan sige, at vi går op i, at broens specielle konstruktion skal kunne forklares og forstås visuelt gennem en logisk opbygning. Vores design af verdens længste flydebro rummer mange nye tekniske landvindinger og udfordringer, som er meget spændende - alene broens specielle statiske virkemåde er udfordrende og giver både tekniske og æstetiske muligheder.

Innovativt og banebrydende

Bjørnafjorden er 5 kilometer bred og tæt på 600 meter dyb, hvilket i sig selv stiller krav til anvendelsen af ny broteknologi – en teknologi som Statens vegvesen har arbejdet på siden 2009 i samarbejde med de bedste ingeniører fra både Norge og andre steder i verden.

-       Broens visuelle karakter er som altid vigtig - måden den møder vandet og landskabet, og ikke mindst pylonernes og pillernes proportionering. Især nordsiden med det smukke kystlandskab, tillægger vi stor værdi og bearbejdning. Broer som denne har – med det rigtige samarbejde mellem arkitekter og ingeniører - potentialet til at blive et ikon og et vartegn – i dette tilfælde for den teknologiske udvikling og Norges position inden for brobygningen, slutter arkitekt Jesper Henriksen.

Det samlede hold, der skal arbejde på Bjørnafjordens nye flydebro er:  Aas-Jakobsen, COWI, DISSING+WEITLING architecture, Multiconsult, Aker Solutions, Norsk Geoteknisk Institut (NGI), Moss Maritime.

 

Fotos: Statens vegvesen Region vest