11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

DISSING+WEITLING tegner busterminal og tunnel ved Stockholm

nacka_luft_desat.jpg

Sammen med det store svenske ingeniørfirma ÅF Infrastructure AB har DISSING+WEITLING architecture vundet en omfattende opgave om at slå stregerne til en ny busterminal og tunnel for et nyt trafikknudepunkt i centrum af den stockholmske forstad Nacka.

”Det bliver en spændende udfordring at være med i en så kompleks byudviklingsopgave, hvor vi får mulighed for at kombinere tegnestuens kompetencer inden for planlægning og udformning af velfungerende infrastruktur og attraktive byrum”, siger Jesper Henriksen, der er arkitekt og partner i DISSING+WEITLING architecture.

Kompleks byudviklingsopgave

Tunnelbanan, metroen i den svenske hovedstad, skal forlænges til Nacka, hvor den nye endestation, ”Nacka C”, kommer til at danne omdrejningspunkt i et vigtigt nyt trafikknudepunkt for offentlig transport.

I samme forbindelse skal der anlægges en stor ny underjordisk busterminal. Desuden omlægges og overdækkes Värmdöleden – en hovedvej, der løber fra Stockholms centrum gennem Nacka og videre østpå mod den stockholmske skærgård.

Ovenpå det hele – på det nye overdækkede trafikknudepunkt – skal der anlægges parker, byrum og boliger. Det nye byområde kommer til at hedde Mötesplats Nacka og bliver byens nye centrum. Det er dette byområde, som Dissing+Weitling nu skal designe sammen med ÅF, der hører til blandt Sveriges største rådgivende ingeniørfirmaer.

”For os er det et naturligt skridt på vejen i forhold til at arbejde mere helhedsorienteret med integrerede mobilitetsløsninger for forskellige typer brugere i komplekse bymæssige sammenhænge”, siger Jesper Henriksen.

Omfattende omdannelse af Nackas centrum
Projektets samlede anlægsbudget bliver på omkring en milliard svenske kroner, og arbejdet forventes at løbe hen over de kommende tre år. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Nacka Kommune, Trafikförvaltningen, svarende til Trafikstyrelsen i Danmark, og Trafikvärket, som svarer til Vejdirektoratet.

”Ved Mötesplats Nacka river vi bymæssige barrierer ned, knytter bydele sammen og giver borgerne en bedre en rejseoplevelse. Vi skaber et attraktivt byområde, som både i sin funktion, udformning og beliggenhed bliver Nackas naturlige centrum”, udtaler Anna-Maria Erlandsson, ansvarlig projektleder hos Nacka Kommune. Det samlede projekt skal efter planen stå færdigt i 2025.