11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

Nu indvies Orbicons nye domicil

H27_01_Orbicon_04_low.jpg

I løbet af sensommeren flyttede Orbicon ind i sit nye domicil, og i denne uge indvies huset officielt. Vi har tegnet de nye rammer til den ambitiøse ingeniørvirksomhed med bæredygtige og helhedsorienterede løsninger for øje. Desuden er huset organiseret og indrettet med fokus på at højne tværfagligt samarbejde og styrke virksomhedskulturen.

I løbet af sensommeren flyttede ingeniørvirksomheden Orbicon ind i sit nye hovedsæde i Høje Taastrup. Den 7.500 kvm store bygning danner arbejdsplads for cirka 300 medarbejdere og er skabt ud fra en vision om, at velfungerende fysiske rammer kan være med til at styrke virksomhedens tværfaglighed og gavne arbejdskulturen. Huset er derfor organiseret ud fra principperne i New Ways of Working, og både organisering og indretning lægger op til såvel fordybelse og arbejdsro som vidensdeling og samarbejde. 

Arkitektonisk vekselvirkning

På baggrund af brugernes input har arkitekterne tegnet et afdæmpet, moderne kontorbyggeri, som er organiseret omkring et centralt omdrejningspunkt – et åbent, lyst og grønt atrium. Det arkitektoniske hovedgreb ligger netop i vekselvirkningen mellem domicilets levende, pulserende kerne og de mere rolige kontorområder, der er placeret langs husets ydre kanter. Åbne, fleksible arbejdspladser er adskilt af små og store mødelokaler og forbundet af levende færdselsårer med uformelle mødesteder. I husets planløsning er der lagt vægt på at skabe optimale dagslysforhold i kontorarealerne, blandt andet via store glaspartier ud til grønne gårdhaver og det omkringliggende landskab. 

Bæredygtighed i fokus

Huset opnår den internationale bæredygtighedscertificering DGNB Guld, og for Orbicon har det været essentielt, at domicilet er bygget med bæredygtige og helhedsorienterede løsninger for øje, hvor energi, drift og vedligehold er tænkt ind i bygningens tekniske og konstruktionsmæssige løsninger. Blandt andet er træet i bygningen FSC-certificeret, der er solceller på taget, og så er der foretaget livscyklusanalyser i forhold til materialevalg.

Orbicons nye domicil er udført i totalentreprise af MT Højgaard i tæt samarbejde med Dissing+Weitling og Orbicon selv, der fungerede som ingeniørrådgiver på byggeriet. Landskabsarkitekterne Kragh & Berglund har tegnet de klimasikrede, japansk inspirerede udearealer og grønne gårdhaver.

Bygningen indvies officielt med en housewarming med taler og overrækkelse af DGNB-certifikatet fredag den 25. august.

Se flere billeder af Orbicons nye domicil