11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

Nyt parkerings- og aktivitetshus på vej i Københavns Ørestad

dw-parkeringshus-p91-bellakvarter-ed.jpg

I dag var der rejsegilde på det første parkeringshus i Bellakvarter i Ørestaden. Udover at fungere som parkeringshus for biler, motorcykler og cykler kommer huset også til at rumme en række udadvendte fællesrum med forskellige funktioner. 

Bellakvarters første parkeringshus kommer til at ligge i den østlige del af Bellakvarter med indgang fra Ørestads Boulevard og den nye Dea Trier Mørchs vej, som anlægges i Bellakvarter. Parkeringshuset kommer til at rumme 445 parkeringspladser til biler og 4 til motorcykler. Derudover vil der i stueplan komme 392 pladser til cykelparkering, ligesom stueetagen også kommer til at rumme en række udadvendte funktioner. Husets dobbeltfunktion som både aktivitetshus og parkeringshus skaber et mere levende hus, som en videreudvikling af de mere traditionelle, monofunktionelle parkeringshuse.

”I Bellakvarter vil vi gerne have et levende byliv, og det opstår blandt andet ved at skabe sociale mødesteder for beboerne og lave åbne, imødekommende huse, hvor husets aktivitetsrum trækkes ud i kantzonerne, så livet i huset bliver synligt for omgivelserne. Vi har fokus på at skabe levende og udadvendte facader, som danner grundlag for et samspil mellem bygninger og udearealer”, fortæller projektchef Chris Ammitzfeldt fra Solstra Development.

”I P-91 kommer der en byttecentral, hvor beboerne kan bytte møbler og boligartikler. Samtidig arbejder vi med at skabe nogle sociale samlingspunkter og udadvendte rum i parkeringshuset. Det kan fx være en boldbane eller et træningsrum. Jeg kan dog endnu ikke løfte sløret for, hvad der helt præcist kommer til at være,” fortæller Chris Ammitzfeldt.

Arkitekturen understøtter bylivet

Parkeringshusets base udføres i beton med store åbninger udformet i relation til bygningens udadvendte funktioner. 

”Vi har åbnet huset op med store glasfacader i stueetagens sydvestlige og nordvestlige hjørner. Det skaber en inviterende visuel kontakt mellem omgivelserne og husets udadvendte funktioner – som fx boldbane og træningsrum – og giver parkeringshuset en bymæssig sammenhæng med omgivelserne”, fortæller Niels Bryde Hansen fra DISSING+WEITING.

Lyst og venligt indemiljø

Parkeringshusets øvre etager opføres i en splitlevel stålkonstruktion med forskudte etagedæk omgivet af en perforeret metalfacade. Den perforerede facade lader frisk luft og dagslys strømme ind på parkeringsdækkene, så huset bliver får et lyst og venligt indeklima. Samtidig giver perforeringerne bygningen et mere let og transparent udtryk.

”Metalfacaden er lavet som en kontrast til den tungere betonbase. Den løber som foldet skærm omkring husets parkeringsdæk. Set udefra giver den foldede facade huset karakter, og foldningerne skaber et vekslende skyggespil på facaden henover dagen. Samtidig filtrerer den perforerede facade lyset inde i huset og skaber et spil mellem lys og skygge, lidt ligesom når solens stråler brydes af træernes blade på en solskinsdag”, slutter Niels Bryde Hansen.

Parkeringshuset forventes at stå færdigt i efteråret 2018.