11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

Rejsegilde på kompleks lagerbygning for Novo Nordisk

dw-nn-ps-warehouse-facade.jpg

Opførelsen af PS Warehouse går nu ind i sine sidste faser, og i dag var projektets repræsentanter derfor samlet for at fejre byggeriets fremdrift med grillpølser, taler og klapsalver. 

Den installationstunge farmateknologiske lagerbygning i Hillerød skal forsyne Novo Nordisks produktionsfaciliteter med råmateriale til fremstilling af medicin til blandt andet diabetespatienter, og dermed styrke den danske farma-gigants interne forsyningskæde.

DISSING+WEITLING har tegnet den 21.000 m2 store lagerbygning i samarbejde med ingeniørfirmaet Alectia. Vores mål var at løse den danske farma-gigants behov for at få en funktionsadskilt tekniktung lagerbygning som har en gennemtænkt logistik med gnidningsløse transportveje til varemodtagelse og levering, og som samtidig danner ramme om den gode arbejdsplads.

Arkitekturen er præget af modernistisk rationalitet med en logisk, funktionel disposition, der skaber optimale betingelser for bygningens komplekse indre logistik. Det store bygningsvolumen er inddelt i en række funktionsadskilte lagerenheder forbundet af en tekniktung ”rygrad”. De mindre volumener danner hver især ramme om en specifik lagerfunktion – køle-, frost-, syre/base-, brand-, og enzymlager - med tilhørende varemodtagelse samt renrumslaboratorier og administrationsfaciliteter.

Byggeriet er efter planen færdigt til indflytning i sommeren 2017.

Læs mere om Novo Nordisk PS Warehouse