11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

DISSING+WEITLING vinder åben idékonkurrence om helhedsplan for nytænkende, bæredygtigt boligområde

Vores forslag til en helhedsplan for et nytænkende, bæredygtigt boligområde til Degnejorden – et 5-hektar stort, naturskønt område i Lejre Stationsby – har vundet 1. præmie i Lejre Kommunes åbne idékonkurrence.

Lejre Kommune havde udskrevet en åben idékonkurrence for at få forslag til: ”… en moderne landsby, hvor kvalitet, fællesskab og tryghed er i centrum og med boformer, der kan understøtte livet på tværs af livssituationer, aldersgrupper mm. Bebyggelsen skal fortolke stedet på en loyal måde i forhold til de unikke kvaliteter, som Lejre byder på, i sameksistens med nabobebyggelserne, det omgivende landskab og Lejre som helhed”.

Sammen med de dygtige landskabsarkitekter fra MOVE Arkitektur udviklede DISSING+WEITLING et forslag til et gennemført bæredygtigt bosted med fokus på fællesskabet, naturen og frirummet – en moderne landsby. Et beboerdrevet, mangfoldigt og rummeligt sted med plads til alle aldre og økonomier. Og et sted, som har nære bånd til det omkringliggende byområde og naturen. 

Hovedgrebet i vores helhedsplan er en grøn forbindelse, ’livsnerven’, der bugter sig fra øst til vest og samler grupper af boligenklaver i varierende størrelser. ’Livsnerven’ er en moderne tolkning af gadekæret - et flydende grønt fællesrum mellem boligenklaverne. 

Ros fra Dommerkomitéen

Arkitektforeningen fungerede som konkurrencesekretær, og på deres hjemmeside skriver de blandt andet, at: ”Forslaget roses af Dommerkomitéen for sin klare hovedidé, hvor der veksles mellem de intime rum og store samlende landskabstræk. Man tror på, at der her kan skabes en anderledes måde at bo og leve på, som lever op til kommunens drøm om fællesskabet og det gode liv på landet”.

Dommerkomitéen fremhæver desuden vores foranalyser og gode forståelse for programmet og stedets rige naturmæssige kvaliteter: ”Forslaget udmærker sig blandt andet ved sin indledende analyse af sted og program – hvilket danner rygrad og arbejdsmetode for hele projektets tilgang i alle skalatrin. Forslaget understreger og forædler det eksisterende landskab ved at plante en skov og etablere en eng som grobund for de kommende bebyggelser. En grøn byggemodning, der kan give stedet karakter før alle faser er færdigbyggede”, som der står i Dommerbetænkningen.

For et par år siden vandt vi en lignende konkurrence om Fremtidens Bæredygtige Almene Bolig, som netop har fejret første spadestik.

Vi er stolte af at Dommerkomitéen sætter pris på kvaliteterne i vores projekt og glæder os til det videre samarbejde med Lejre Kommune.

Læs mere om Degnejorden på Arkitektforeningens hjemmeside

Læs mere om Degnejorden på Lejre Kommunes hjemmeside