11 år gammelt design til ny tysk buebro er stadig det foretrukne valg

Arkitektur med merværdi. Dronefilm med overflyvning af blandt andet Cykelslangen.

Første spadestik på Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger

dw-fremtidens-baeredygtige-almene-boliger-01.jpg

Byggeriet af Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger i Seest ved Kolding sættes nu i gang. I går var DISSING+WEITLING i Jylland for at være med til fejringen af første spadestik sammen med blandt andre landsformanden for Lejerbo og Koldings borgmester.

Kolding Kommune og Lejerbo Kolding er ambitiøse i indsatsen for at skabe velfungerende og attraktive almene boliger for familier med almindelige indkomster. Der er nu fundet fælles fodslag om at realisere vores tre år gamle vinderforslag til Fremtidens Bæredygtige Almene Boliger - FBAB - i Seest.

I efteråret 2013 udskrev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i samarbejde med Arkitektforeningen og to almene boligorganisationer en ambitiøs åben arkitektkonkurrence om  at skabe fremtidens bæredygtige almene bolig.

Konkurrencens hensigt var at få udviklet en bolig, ”som kan føje sig til rækken af gode eksempler på almene bebyggelser, hvor man finder nogle af dansk arkitekturs bedste boligbyggerier tegnet af landets dygtigste arkitekter”. Mere konkret var målet at udvikle nytænkende og attraktive bæredygtige almene boliger til byggegrunde i Lisbjerg ved i Aarhus og Kløvkærgrunden i Seest ved Kolding, hvor en fyrværkerifabrik sprang i luften for 11 år siden.

DISSING+WEITLINGs forslag til tæt-lav boliger til grunden i Kolding endte som vinder blandt 36 andre konkurrenceforslag. Vores projekt imødekom på overbevisende måde ønsket om: "... kvalitetsbyggeri til almindelige indkomster. Kvalitetsbyggeri som er innovativt, udfordrer vanetænkningen og sætter nye standarder for moderne helhedsorienteret bæredygtigt boligbyggeri, som er godt at bo og leve i”, som det hed i udtalelsen fra dommerkomiteen.

Sammen med ingeniørfirmaet Wissenberg og de dygtige landskabsarkitekter fra MOVE havde DISSING+WEITLING udviklet et forslag, der havde stærkt fokus på byggeriets totaløkonomiske perspektiver og projektets sociale og ressourcemæssige bæredygtighed – især hvordan de fysiske rammer kan medvirke til at styrke fællesskabet i boligområdet.

Både formelle og uformelle fællesskaber understøttes af projektets bebyggelsesplan og boligernes arkitektur. Den nyeste byggeteknik er kombineret med traditionelle byggemetoder for at give arkitekturen en stor grad af fleksibilitet, der gør det muligt at udforme og indrette bygningerne i mange forskellige variationer. Beboerne får frit udsyn til det enestående fredede mose- og engområde omkring grunden og mellem husene anlægges der naturskønne fællesarealer.

Lejerbo Kolding har nu igangsat byggeriet af de 35 almene familieboliger, og bebyggelsen bliver første etape af en helt ny bydel i Seest. Byggeriets første beboere forventes at kunne flytte ind i sommeren 2018.

Læs mere om projektet og tirsdagens arrangement på Kolding Kommunes hjemmeside

Læs mere om konkurrencen på Arkitektforeningens hjemmeside